Moderni trendovi u veb dizajnu

Veb dizajn je vrlo popularna i uvek aktelna tema unutar informatičkih voda, domeni podvrgnutoj konstantnim naprecima i promenama. Kao i u svemu drugom, u veb dizajnu je takođe potrebno uvek biti na rubu dešavanja i pažljivo pratiti moderne trendove. Po meni veb stranice definitivno nose potpis svoga vremena i samo po dizajnu je lako odrediti […]