Јавни клауд (cloud) као најбоље решење

Не можемо решити проблеме које данас имамо размишљајући на исти начин као онда када смо их створили. A. Ајнштајн Промена парадигме пословања предузећа у 21. веку подразумева константну спремност на иновирање и прилагођавање околностима која се мењају брже него икада. У данашње време онај који стоји у месту или само прати оне који воде је […]