About IT Modul (arhiva)

https://kompjuteras.com/author/it-modul-arhiva/

IT modul je bio edukativni sajt iz IT sfere koji je nažalost ugašen 2016-te godine. Kompjuteraš blog će objavljivati tekstove sa te lokacije kako riznica znanja i onoga što su autori pisali tamo ne bi otišlo u zaborav.

Posts by IT Modul (arhiva):

CYGWIN – Linuks okruženje pod Vindovsom

Ukoliko bi smo želeli da damo najpribližniju definiciju, mogli bi smo reći da Cigwin predstavlja kolekciju alata koji obezbeđuje kreiranje Linuks okruženja (funkcionalnosti slične Linuksu) unutar Vindovsa, uz ogradu da se nativne Linuks aplikacije ne mogu podrazumevano pokretati/koristiti pod Cygwin-om. Cygwin je aktuelan već više od 20 godina i predstavlja besplatan softver koji je najvećim […]

Aktivni Direktorijum

Active Directory, Aktivni Direktorijum (AD) – Majkrosoft mreže podržavaju dva osnovna modela uređenja i kontrole celokupnog mrežnog okruženja: radnu grupu i domen. Radna grupa je predviđena za mreže sa malim brojem računara i svako ozbiljnije planiranje Majkrosoftove mreže podrazumeva upotrebu domena. Model domenske mreže podrazumeva centralizaciju upravljanja resursima, a osnova ove centralizovano uređene domenske arhitekture […]

FTP protokol

FTP (File Transfer Protocol), je standardni protokol za prenos podataka na internetu, preciznije na TCP/IP mrežama kao što je internet. Kao primere za najčešću upotrebu, možemo navesti prenos sadržaja veb sajta/prezentacije prema hosting serverima (upload) i preuzimanje fajlova/datoteka sa servera neke od file sharing mreža (download). FTP protokol se široko primenjuje kod svih aplikacija koje […]

OpenERP – Besplatno softversko rešenje za mala i srednja preduzeća

Poslovanje se u mnogim domaćim preduzećima, na žalost, još uvek zasniva na starim i ručnim metodama vođenja dnevnika, planiranja resursa, pisanja računa, kontrole klijenata, dobavljača, proizvodnje i ostalih evidencija. Drugim rečima, većinom ne postoji nikakva automatizacija poslovnih procesa iako su na tržištu već prisutna mnoga pouzdana softverska rešenja koja bi oslobodila zaposlene svakodnevnog rutinskog posla. […]

pfSense – opensource firewall/router

pfSense je besplatna, Open Source i na FreeBSD sistemu zasnovana, firewall i router platforma popularna zbog svoje pouzdanosti, preglednog i jasnog interfejsa i činjenice da uključuje brojne funkcionalnosti koje su karakteristične za komercijalne firewall/router proizvode. Projekat je nastao 2004 godine kao derivat m0n0wall projekta sa idejom da se od njega razlikuje po mogućnosti klasične instalacije […]

Pojam virtuelizacije i osnovni termini

Pojam virtuelizacija u savremenoj komunikaciji stalno osvaja nove prostore i sve je više u upotrebi, budući da se informacione tehnologije sve više prožimaju sa svakodnevnim životom. U informatičkom svetu, virtuelizacija kao koncept zauzima posebno mesto. Najčešće nismo svesni da se u svakodnevnom korišćenju računara susrećemo sa nekim vidom virtuelizacije. Ovo je trend u razvoju informacionih […]

Kako radi svič – L2 i Multilayer Switching

Zadnjih nekoliko decenija, svedoci smo rapidnog razvoja IT tehnologija. Ovaj segment tehnološkog prostora napredovao je toliko da je realno nemoguće da jedan IT profesionalac isprati sve inovacije na polju hardvera i softvera. Konstantni razvoj mrežnih tehnologija i uređaja omogućio nam je uživanje u svakodnevnim aktivnostima na internetu, pristup filmovima, video i audio sadržajima, muzici, internet […]

Userful Desktop virtualizovana infrastruktura – jednostavna, jeftina i moćna

Userful Desktop je softversko „all-in-one“ VDI (Virtual Desktop Infrastructure) rešenje Userful korporacije, bazirano na Red Hat Enterprise Linux-u, namenjeno public computing segmentu, odnosno računarima koji se nalaze na lokacijima kao što su aerodromi, javne bibliote, hoteli i druge slične javne lokacije, ali i svim drugim okruženjima kojima je potreban jednostavan i pristupačan sistem za centralizovano […]

Virtuelizacija desktop okruženja

Paralelno sa serverskom virtuelizacijom veliki značaj u savremenim IT okruženjima zauzima i desktop virtuelizacija. Virtuelizacija desktop okruženja se sve više odomaćuje u većim kompanijama koje prepoznaju benefite i imaju mogućnosti da implementiraju i otprate potrebnu tehnologiju. Unapređenje produktivnosti putem dostupnosti radnog okruženja, kada i gde je to potrebno uz istovremeno centralizovanje resursa i podataka i […]

Screen komanda – upravljanje Linuks terminalima

Linuks „screen“ komanda predstavlja jednostavan i koristan alat koji značajno olakšava život Linuks administratora. Screen komanda omogućuje da u Linuks konzolnom režimu, u jednom terminal prozoru, možemo da otvorimo i eksploatišemo više nezavisnih shell terminala, pa se može reći da na taj način screen obavlja ulogu konzolnog displej menadžera. Druga funkcionalnost koju ova komanda obezbeđuje […]

Veeam Backup Free Edition

Veeam Backup Free Edition je alat namenjen administratorima virtuelizacionih platformi (virtual servera) koji po svojm osobenostima (funkcionalnosti u kombinaciji sa idealnom cenom) predstavlja dragocenu ispomoć u svakodnevnom održavanju virtuelizacionih sistema. Ukratko ovaj softver omogućuje bekap, arhiviranje, kloniranje i migraciju virtualnih mašina na podržanim virtuelizacionim platformama. Nastanak ovog sjajnog proizvoda neposredno je vezan za aplikaciju „Backup […]

osTicket – alat otvorenog koda za korisničku podršku

Segment korisničke podrške je veoma bitan za sticanje dobre reputacije firme, a naročito za firme koje obezbeđuju podršku za svoje usluge/servise i usmerene su na komunikaciju sa korisnicima. U skladu sa potražnjom u ovom segmentu tržišta, na raspolaganju je veliki broj softverskih rešenja (komercijalnih ili besplatnih), koja omogućuju organizaciju i integrisanje sistema korisničke podrške. Komercijalna […]

PCLinuxOS – radikalno jednostavan

PCLinuxOS je Linuks distribucija otvorenog koda (naravno), namenjena pre svega desktop korisnicima i zasnovana na Mandriva Linuksu. Prva inicijalna verzija PCLinuxOS-a iz 2003 godine predstavljala je direktan Mandrivin fork. Od tog momenta PCLinuxOS se samostalno razvijao i sada slovi za vrlo zastupljenu i popularnu distribuciju, koja je po podacima sa sajta distrowatch.com rangirana na 9 […]

Instalacija DNS servera na Linuksu (CentOS)

DNS (Domain Name System) je servis bez koga se teško može zamisliti bilo koja savremena mreža. Princip rada DNS-a je relativno jednostavan, a njegov zadatak je da prevede DNS naziv u IP adresu ili obratno. Kada administratori ili korisnici žele da pristupe nekom računaru (resursu) u mreži, pristupaju najčešće navođenjem imena. Uneti upit (ime resursa) […]

Linuks kao fajervol (iptables – opis i pravila)

Linuks fajervol (firewall) – Netfilter je sastavni deo Linuks kernela koji omogućuje filtriranje paketa, prevođenje mrežnih adresa ili skraćeno NAT (network address translation), kao i razne druge manipulacije paketima. Netfilter je unapređena verzija ipchains-a koji je bio aktuelan u starijim verzija Linuks operativnog sistema. Više o Netfilteru i svim mogućnostima koje on obezbeđuje, možete pronaći […]

Fail2ban brute-force zaštita

Fail2ban je aplikacija otvorenog koda iz kategorije sigurnosnih, razvijena pod GNU GPL licencom, namenjena da spreči brute-force napade na pojedine Linux (Linuks) servise. Brute-force napadi su nasilni, kontinuirani pokušaji da se pribave parametri potrebni za autentifikaciju na neki od sistemskih servisa. Najčešće ih obavljaju automatizovane skripte čiji su pokušaji zasnovani na podacima pohranjenim u rečniku […]

GRUB bootloader

GNU GRUB bootloader– GRand Unified Bootloader (GRUB) je multiplatformski multiboot punilac operativnog sistema tj. bootloader. Može se videti kao podrazumevani bootloader u većini popularnih Unix-like distribucija, a takođe se može i odvojeno instalirati kao multiboot punilac koji omogućava odabir i upravljanje pri podizanju više operativnih sistema na jednom računaru. U originalu ovaj program je dizajnirao […]

Dinamički DNS (no-ip i slični servisi)

Dinamički DNS je koristan i prilično popularan servis. Možemo ga predstaviti kao sredstvo da mrežni uređaji (računari, ruteri) koji nemaju osnovnu pretpostavku da budu javno vidljivi i referencirani sa interneta (javnu statičku IP adresu), premoste ovaj problem i dobiju DNS naziv pomoću kojeg im se uvek može pristupati. Ukoliko želite da omogućite veb serveru u […]

Git – sistem za verzionisanje

Git sistem za verzionisanje je razvio lično Linus Torvalds, pošto je programerima koji su radili na razvoju Linux kernela, trebao adekvatan sistem za verzionisanje. Zbog specifičnosti zahteva, nijedan od postojećih sitema nije u potpunosti zadovoljavao njihove potrebe, pa je doneta odluka za kreiranje svog sistema za verzionisanje. Najpribližniji njihovim potrebama bili su BitKeeper, koji je […]