Front-end development i Bek-end development

Ova dva izraza se poslednjih godina često mogu čuti u IT sektoru a naročito kad je u pitanju razvoj weba. Tu dolazi do malo nezgodne situacije jer granica između tih izraza nije uvek potpuno jasna. Uglavnom ih koristimo da pojasnimo aspekte web industrije pa se tako front-end odnosi na klijentsku stranu (kao što je web […]