Kako zameniti firewalld sa iptables-om na CentOS 7

Firewalld – kako ga na CentOS sedmici zameniti sa standardnim iptables-om na koji smo svi navikli. Komande pokrećete kao korisnik koji je u sudoersima.

sudo systemctl stop firewalld
sudo systemctl disable firewalld
sudo yum -y install iptables-services
sudo systemctl start iptables
sudo systemctl start ip6tables
sudo systemctl enable iptables
sudo systemctl enable ip6tables

Posle mogu da se dodaju i neke osnovne postavke iptables-a