Друштвене Мреже

Текстови везани за друштвене мреже, њихово коришћење, проблеме и решења на њима, појаве по друштвеним мрежама, па и мувања тамо.

Блог покреће Вордпрес на домаћем myVesta панелу и литванском Time4VPS серверу