KOMPJUTERAŠ

Gikovski IT portal

CloudTeh Hosting

Oblast: IT rečnik

Teško je ponekad ako ne i uvek običnom, normalnom korisniku, kome kad se nakašlje iz usta ne izlete megabajti i mrežni protokoli objasniti neke te opasne IT reči. Ja ću ovde pokušati da ih približim ljudima. I to što je moguće kraće i jednostavnije

Aktivni Direktorijum

Aktivni Direktorijum

IT rečnik
3
935
Active Directory, Aktivni Direktorijum – Microsoft mreže podržavaju dva osnovna modela uređenja i kontrole celokupnog mrežnog okruženja: radnu grupu i domen. Radna grupa je predviđena za mreže sa malim brojem računara i svako ozbiljnije planiranje Microsoft -ove mreže podrazumeva upot ...
FTP protokol

FTP protokol

IT rečnik
0
610
FTP (File Transfer Protocol), je standardni protokol za prenos podataka na internetu, preciznije na TCP/IP mrežama kao što je internet. Kao primere za najčešću upotrebu, možemo navesti prenos sadržaja web sajta/prezentacije prema hosting serverima (upload) i preuzimanje fajlova/datoteka ...
OpenERP – Besplatno softversko rešenje za mala i srednja preduzeća

OpenERP – Besplatno softversko rešenje za mala i srednja preduzeća

IT rečnik
5
817
Poslovanje se u mnogim domaćim preduzećima, na žalost, još uvek zasniva na starim i ručnim metodama vođenja dnevnika, planiranja resursa, pisanja računa, kontrole klijenata, dobavljača, proizvodnje i ostalih evidencija. Drugim rečima, većinom ne postoji nikakva automatizacija poslovnih p ...
pfSense – opensource firewall/router

pfSense – opensource firewall/router

IT rečnik
1
430
pfSense je besplatna, open source  i na FreeBSD sistemu zasnovana, firewall i router platforma popularna zbog svoje pouzdanosti, preglednog i jasnog interfejsa i činjenice da uključuje brojne funkcionalnosti koje su karakteristične za komercijalne firewall/router proizvode. Projekat je ...
Pojam virtuelizacije i osnovni termini

Pojam virtuelizacije i osnovni termini

IT rečnik
1
590
Pojam virtuelizacija u savremenoj komunikaciji stalno osvaja nove prostore i sve je više u upotrebi, budući da se informacione tehnologije sve više prožimaju sa svakodnevnim životom. U informatičkom svetu,  virtuelizacija kao koncept zauzima posebno mesto.Najčešće nismo svesni da se u sv ...
Kako radi switch – L2 i Multilayer Switching

Kako radi switch – L2 i Multilayer Switching

IT rečnik
3
713
Zadnjih nekoliko decenija, svedoci smo rapidnog razvoja IT tehnologija. Ovaj segment tehnološkog prostora napredovao je toliko da je realno nemoguće da jedan IT profesionalac isprati sve inovacije na polju hardvera i softvera.Konstantni razvoj mrežnih tehnologija i uređaja omogućio nam j ...
Virtuelizacija desktop okruženja

Virtuelizacija desktop okruženja

IT rečnik
0
312
Paralelno sa serverskom virtuelizacijom veliki značaj u savremenim IT okruženjima zauzima i desktop virtuelizacija. Virtuelizacija desktop okruženja se sve više odomaćuje u većim kompanijama koje prepoznaju benefite i imaju mogućnosti da implementiraju i otprate potrebnu tehnologiju. Una ...
Veeam Backup Free Edition

Veeam Backup Free Edition

IT rečnik
0
144
Veeam Backup Free Edition je alat namenjen administratorima virtuelizacionih platformi (virtual servera) koji po svojm osobenostima (funkcionalnosti u kombinaciji sa idealnom cenom) predstavlja dragocenu ispomoć u svakodnevnom održavanju virtuelizacionih sistema. Ukratko ovaj softvare om ...
osTicket – open source alat za korisničku podršku

osTicket – open source alat za korisničku podršku

IT rečnik
1
260
Segment korisničke podrške je veoma bitan za sticanje dobre reputacije firme, a naročito za firme koje obezbeđuju podršku za svoje usluge/servise i usmerene su na komunikaciju sa korisnicima. U skladu sa potražnjom u ovom segmentu tržišta, na raspolaganju je veliki broj softverskih rešen ...