Pravila korišćenja

Svi tekstovi sa Kompjuteraš bloga su autorski sem tamo gde to nije vidno naglašeno ali ih možete koristiti u privatne ili komercijalne svrhe u originalnom ili izmenjenom izdanju ukoliko navedete link ka blogu ili stranici odakle koristite tekst.
Elektronske adrese (IP adrese) komentatora koje ostaju posle ostavljanja komentara se brišu na dnevnom nivou i nigde se dalje ne čuvaju.