Студирање на даљину – у Србији? Како то уопште изгледа?

Шта се добија а шта губи оваквим начином студирања? Да ли се дипломе разликују, може ли се варати на полагању испита пошто је у питању даљинско студирање? Прозборио сам на ову тему са Ђорђем Петровићем, професором из државне, ваљевске Високе пословне школе струковних студија (ВИПОС) која нуди овај вид студирања код нас и који је појаснио како то све функционише конкретно у тој установи и све информације које доле видите сам добио од професора.

Студије на даљину су засноване и технологијама образовања на даљину и подржане су ресурсима који обезбеђују квалитетно извођење студијског програма…и ДА наравно да су дозвољене у Србији и то према Закону о Високом образовању који између осталог каже – Високошколска установа може изводити студијски програм на даљину, у складу са дозволом за рад. Дакле све је законски исправно и регулано.

Како да знам ко има дозволу за рад и ко може да држи студије на даљину?

Наставу у Србији може да изводи свака високошколска установа у Србији али под условом да има дозволу да то ради, што значи да је акредитована за извођење ове врсте наставе а по званичном правилнику о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма који ближе одређује ко и под којим условима може да добије дозволу и да изводи ову врсту наставе и може организовати студијски програм на даљину за сваку област и свако образовно-научно и образовно-уметничко поље, ако наставни садржај, подржан расположивим ресурсима, може квалитетно усвојити кроз студије на даљину и ако се обезбеђује исти ниво знања дипломираних студената, иста ефикасност студирања и исти ранг (квалитет) дипломе као и у случају уобичајеног начина реализације студијског програма.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета је код нас надлежна за проверу квалитета рада високошколских институција и за давање дозвола за рад. Свака високошколска институција која је добила акредитацију за извођење студија на даљину је испунила све услове за квалитетно организовање наставе на овај начин. На веб сајту Комисије за акредитацију и проверу квалитета је могуће се информисати о акредитованим институцијама и студијским програмима.

Висока пословна школа струковних студија, Ваљево

Предрасуда је да се студирањем на даљину не може стећи исти ниво знања као и приликом студирања на уобичајени, офлајн начин. Државним Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа је то прописано и кроз овај тип учења имаћете такорећи садржај који имају и студенти који студирају на уобичајени начин, а сад, колико ће то знање бити прихваћено зависи искључиво и само од вас.

Дипломе које добијате овим путем се ни по чему не разликују од било којих диплома које би добили да сте завршили студије на регуларан начин – апсолутно су исте…и то је чак као такво исто прописано правилником.

Како се полажу испити, исто може на даљину?

Не! То је једини својеврсни “баг” овог начина образовања – српско законодавство не признаје други начин полагања предиспитних и испитних обавеза, осим физичког присуства студента у самој установи и никако другачије.

Овај вид полагања се може схватити и као ниво заштите јер се поништава могућност варања на испиту (гуглајући) и нико вам не може пребацити “Ма ти си ангажовао тамо неке хакере да ти то заврше” или се може накачити било каква предрасуда или подсмех. Апсолутно сте равноправни са студетима који физички студирају у самој школи – дакле, уколико бисте студирали даљински у нашем, државном ВИПОС-у, на дан полагања испита бисте морали доћи у Ваљево на полагање, баш као што то морају и сви остали студенти, ништа даљински и ништа Гугл.

Напомињемо за сам блог који се бави ИТ-јем, да је у овој школи могуће студирати и информатику и програм за који смо акредитовани се зове Пословна Информатика.

У видеу поред можете видети једну од видео лекција коју можете добити у нашој школи а кроз саму платформу.

Студент може користити све погодности студија на даљину, али, уколико жели, а ресурси Школе то омогућују, може користити и све могућности класичних студија (присуство предавањима, вежбама, допунским облицима наставе, активно учешће у свим активностима Школе…).

 

Израда колоквијумских и завршних испита се одржава искључиво у просторијама Школе и нема разлике у њиховој организацији за студенте на даљину и студенте класичних студија. Студент даљинских студија је тада дужан да физички буде присутан у Школи и лично приступи испиту.

Упис за студије на даљину је у исто време када је и упис за класичне студије и обично је то крајем јуна или почетком јула. Сваке године се објављују конкурси и све остале информације које се односе на упис на Интернету и треба пратити објављивање ових информација. Као и код уобичајеног студирања код нас у Србији (а и шире наравно), могућност уписа студија сем наших држављана имају и страни држављани.

Право да се упишу су иста као и за упис на било које студије, а то је завршена средња школа и положен пријемни испит.

Цена оваквог вида студирања?

Цена школарине код нас на ВИПОС-у је иста као и за студенте који редовно студирају, а који сами плаћају своју школарину и била је 66.000 динара за 2016-ту школску годину. Постоји могућност плаћања школарине одједном или у две или три рате, готовински, чековима или путем административне забране.
Цена школарине за стране држављане је 1200€ у динарској противвредности.

Као што видите из описа горе, скоро све је исто као и за студирање везано за регуларан начин и скоро једина разлика је то да не морате физички присуствовати предавањима а можете их пратити у било је доба дана или ноћи – тако да је овај начин студирања је посебно погодан људима који су спречени да редовно прате наставу или онима који су запослени и желе да студирају уз посао који редовно обављају.

Платформа на којој је застовано даљинско студирање на ВИПОС-у је најпознатији систем отвореног кода за учење (LMS – Learning Management System) у овој сфери – Moodle. Након усписа у школу студенти добијају налог на @vipos.edu.rs који им омогућава даљи приступ наставном материјалу. Студентима се може организовати и кратка обука око коришћења система мада смо на располагању за било каква питања путем имејла, друштвених мрежа, Гугл Хенгаутса, Фејсбук Месинџера и осталих сервиса а имате на сајту школе и званично упутство.

На свом налогу, сваки студент има приступ одређеној литератури, слајдовима и осталој документацијии у вези са предавањима и вежбама, све сортирано по предметима и недељама наставе и могуће је проверити и своје знање полагањем тестова за сваку пређену наставну јединицу на већини предмета.

Професор на недељном нивоу поставља материјал који је планиран да буде обрађен у току недеље, а на вебсајту школе постоји и годишњи календар рада тако да студенти за целу школску годину знају кад су такозване колоквијумске недеље и у тим недељама студенти долазе у саму Школу на полагање испита и колоквијума, заједно са свим осталим студентима школе.

Да не буде забуне, ваљевска Висока пословна школа струковних студија постоји већ 40 година, није „нешто ново и неиспробано“, ради се о озбиљној државној установи која студентима нуди озбиљно знање а о историји саме установе можете прочитати и на Википедијиној страници.