Studiranje na daljinu – u Srbiji? Kako to uopšte izgleda?

Šta se dobija a šta gubi ovakvim načinom studiranja? Da li se diplome razlikuju, može li se varati na polaganju ispita pošto je u pitanju daljinsko studiranje? Prozborio sam na ovu temu sa Đorđem Petrovićem, profesorom iz državne, valjevske Visoke poslovne škole strukovnih studija (VIPOS) koja nudi ovaj vid studiranja kod nas i koji je pojasnio kako to sve funkcioniše konkretno u toj ustanovi i sve informacije koje dole vidite sam dobio od profesora.

Studije na daljinu su zasnovane i tehnologijama obrazovanja na daljinu i podržane su resursima koji obezbeđuju kvalitetno izvođenje studijskog programa…i DA naravno da su dozvoljene u Srbiji i to prema Zakonu o Visokom obrazovanju koji između ostalog kaže – Visokoškolska ustanova može izvoditi studijski program na daljinu, u skladu sa dozvolom za rad. Dakle sve je zakonski ispravno i regulano.

Kako da znam ko ima dozvolu za rad i ko može da drži studije na daljinu?

Nastavu u Srbiji može da izvodi svaka visokoškolska ustanova u Srbiji ali pod uslovom da ima dozvolu da to radi, što znači da je akreditovana za izvođenje ove vrste nastave a po zvaničnom pravilniku o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa koji bliže određuje ko i pod kojim uslovima može da dobije dozvolu i da izvodi ovu vrstu nastave i može organizovati studijski program na daljinu za svaku oblast i svako obrazovno-naučno i obrazovno-umetničko polje, ako nastavni sadržaj, podržan raspoloživim resursima, može kvalitetno usvojiti kroz studije na daljinu i ako se obezbeđuje isti nivo znanja diplomiranih studenata, ista efikasnost studiranja i isti rang (kvalitet) diplome kao i u slučaju uobičajenog načina realizacije studijskog programa.

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je kod nas nadležna za proveru kvaliteta rada visokoškolskih institucija i za davanje dozvola za rad. Svaka visokoškolska institucija koja je dobila akreditaciju za izvođenje studija na daljinu je ispunila sve uslove za kvalitetno organizovanje nastave na ovaj način. Na veb sajtu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta je moguće se informisati o akreditovanim institucijama i studijskim programima.

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Valjevo

Predrasuda je da se studiranjem na daljinu ne može steći isti nivo znanja kao i prilikom studiranja na uobičajeni, oflajn način. Državnim Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova je to propisano i kroz ovaj tip učenja imaćete takoreći sadržaj koji imaju i studenti koji studiraju na uobičajeni način, a sad, koliko će to znanje biti prihvaćeno zavisi isključivo i samo od vas.

Diplome koje dobijate ovim putem se ni po čemu ne razlikuju od bilo kojih diploma koje bi dobili da ste završili studije na regularan način – apsolutno su iste…i to je čak kao takvo isto propisano pravilnikom.

Kako se polažu ispiti, isto može na daljinu?

Ne! To je jedini svojevrsni “bag” ovog načina obrazovanja – srpsko zakonodavstvo ne priznaje drugi način polaganja predispitnih i ispitnih obaveza, osim fizičkog prisustva studenta u samoj ustanovi i nikako drugačije.

Ovaj vid polaganja se može shvatiti i kao nivo zaštite jer se poništava mogućnost varanja na ispitu (guglajući) i niko vam ne može prebaciti “Ma ti si angažovao tamo neke hakere da ti to završe” ili se može nakačiti bilo kakva predrasuda ili podsmeh. Apsolutno ste ravnopravni sa studetima koji fizički studiraju u samoj školi – dakle, ukoliko biste studirali daljinski u našem, državnom VIPOS-u, na dan polaganja ispita biste morali doći u Valjevo na polaganje, baš kao što to moraju i svi ostali studenti, ništa daljinski i ništa Gugl.

Napominjemo za sam blog koji se bavi IT-jem, da je u ovoj školi moguće studirati i informatiku i program za koji smo akreditovani se zove Poslovna Informatika.

U videu pored možete videti jednu od video lekcija koju možete dobiti u našoj školi a kroz samu platformu.

Student može koristiti sve pogodnosti studija na daljinu, ali, ukoliko želi, a resursi Škole to omogućuju, može koristiti i sve mogućnosti klasičnih studija (prisustvo predavanjima, vežbama, dopunskim oblicima nastave, aktivno učešće u svim aktivnostima Škole…).

 

Izrada kolokvijumskih i završnih ispita se održava isključivo u prostorijama Škole i nema razlike u njihovoj organizaciji za studente na daljinu i studente klasičnih studija. Student daljinskih studija je tada dužan da fizički bude prisutan u Školi i lično pristupi ispitu.

Upis za studije na daljinu je u isto vreme kada je i upis za klasične studije i obično je to krajem juna ili početkom jula. Svake godine se objavljuju konkursi i sve ostale informacije koje se odnose na upis na Internetu i treba pratiti objavljivanje ovih informacija. Kao i kod uobičajenog studiranja kod nas u Srbiji (a i šire naravno), mogućnost upisa studija sem naših državljana imaju i strani državljani.

Pravo da se upišu su ista kao i za upis na bilo koje studije, a to je završena srednja škola i položen prijemni ispit.

Cena ovakvog vida studiranja?

Cena školarine kod nas na VIPOS-u je ista kao i za studente koji redovno studiraju, a koji sami plaćaju svoju školarinu i bila je 66.000 dinara za 2016-tu školsku godinu. Postoji mogućnost plaćanja školarine odjednom ili u dve ili tri rate, gotovinski, čekovima ili putem administrativne zabrane.
Cena školarine za strane državljane je 1200€ u dinarskoj protivvrednosti.

Kao što vidite iz opisa gore, skoro sve je isto kao i za studiranje vezano za regularan način i skoro jedina razlika je to da ne morate fizički prisustvovati predavanjima a možete ih pratiti u bilo je doba dana ili noći – tako da je ovaj način studiranja je posebno pogodan ljudima koji su sprečeni da redovno prate nastavu ili onima koji su zaposleni i žele da studiraju uz posao koji redovno obavljaju.

Platforma na kojoj je zastovano daljinsko studiranje na VIPOS-u je najpoznatiji sistem otvorenog koda za učenje (LMS – Learning Management System) u ovoj sferi – Moodle. Nakon uspisa u školu studenti dobijaju nalog na @vipos.edu.rs koji im omogućava dalji pristup nastavnom materijalu. Studentima se može organizovati i kratka obuka oko korišćenja sistema mada smo na raspolaganju za bilo kakva pitanja putem imejla, društvenih mreža, Gugl Hengautsa, Fejsbuk Mesindžera i ostalih servisa a imate na sajtu škole i zvanično uputstvo.

Na svom nalogu, svaki student ima pristup određenoj literaturi, slajdovima i ostaloj dokumentacijii u vezi sa predavanjima i vežbama, sve sortirano po predmetima i nedeljama nastave i moguće je proveriti i svoje znanje polaganjem testova za svaku pređenu nastavnu jedinicu na većini predmeta.

Profesor na nedeljnom nivou postavlja materijal koji je planiran da bude obrađen u toku nedelje, a na vebsajtu škole postoji i godišnji kalendar rada tako da studenti za celu školsku godinu znaju kad su takozvane kolokvijumske nedelje i u tim nedeljama studenti dolaze u samu Školu na polaganje ispita i kolokvijuma, zajedno sa svim ostalim studentima škole.

Da ne bude zabune, valjevska Visoka poslovna škola strukovnih studija postoji već 40 godina, nije „nešto novo i neisprobano“, radi se o ozbiljnoj državnoj ustanovi koja studentima nudi ozbiljno znanje a o istoriji same ustanove možete pročitati i na Vikipedijinoj stranici.