iptables

pfSense – opensource firewall/router

pfSense je besplatna, Open Source i na FreeBSD sistemu zasnovana, firewall i router platforma popularna zbog svoje pouzdanosti, preglednog i jasnog interfejsa i činjenice da uključuje brojne funkcionalnosti koje su karakteristične za komercijalne firewall/router proizvode. Projekat je nastao 2004 godine kao derivat m0n0wall projekta sa idejom da se od njega razlikuje po mogućnosti klasične instalacije […]

Treba li vam dodatni fajervol na kućnim kompjuterima?

Instalirati fajervol (eng. firewall) uz 360 Total Security ili bilo koji drugi antivirus ili ne – najčešće pitanje po komentarima na blogu…moje kontra pitanje je: Zašto? Osnovna namena fajervola jeste da blokira maliziozne zahteve ka ili sa kompjutera ili servera, tipa onemogućiti skeniranje portova na vašem kompjuteru pa korišćenje eksploita (eng. exploit) nad određenim servisom […]

Neka osnovna postavka iptables-a

Najosnovnija podešavanja iptables-a otvorenim portom 80 za dolazni saobraćaj (korisno za veb server) i pristup nekim osnovnim portovima sa unutrašnje mreže. Napraviti skriptu pa je okinuti kao root. #!/bin/bash ##################################################### # —— PROMENLJIVE ———– # # ————————————————- # # IP adrese/opsezi IP adresa sa kojih je dozvoljen pun pristup masini. FULL_ACCESS=“10.0.99.0/24″ # Portovi koje treba […]

Kako zameniti firewalld sa iptables-om na CentOS 7

Firewalld – kako ga na CentOS sedmici zameniti sa standardnim iptables-om na koji smo svi navikli. Komande pokrećete kao korisnik koji je u sudoersima. sudo systemctl stop firewalld sudo systemctl disable firewalld sudo yum -y install iptables-services sudo systemctl start iptables sudo systemctl start ip6tables sudo systemctl enable iptables sudo systemctl enable ip6tables Posle mogu […]