Userful Desktop virtualizovana infrastruktura – jednostavna, jeftina i moćna

Userful Desktop je softversko „all-in-one“ VDI (Virtual Desktop Infrastructure) rešenje Userful korporacije, bazirano na Red Hat Enterprise Linux-u, namenjeno public computing segmentu, odnosno računarima koji se nalaze na lokacijima kao što su aerodromi, javne bibliote, hoteli i druge slične javne lokacije, ali i svim drugim okruženjima kojima je potreban jednostavan i pristupačan sistem za centralizovano upravljanje destkop infrastrukturom.

Računare na ovakvim mestima (javni terminali) tokom dana koristi veliki broj ljudi, a njihova uloga je, između ostalog (često i pre svega), da korisnicima omoguće pristup i upotrebu onlajn servisa.

Specifični uslovi u kojma funkcionišu ovakve radne stanice, nameću potrebu da softver koji se na njima koristi, poseduje odgovarajuće funkcionalnosti, kao i da obezbedi visok nivo sigurnosti.

Jedan računar za veliki broj terminala

Userfull Desktop izlazi u susret svim zahtevima public computing okruženja, a ono što ga čini izuzetno zanimljivim jeste mogućnost da se pomoću tehnologija virtualizacije kreira veći broj javnih terminala, korišćenjem resursa jednog računara. Ovde govorimo o desktop računarima koji obavljaju funkciju analognu serverskoj infrastrukturi u okviru virtualizacionog data centra i u skladu sa specifičnim potrebama VDI okruženja.

ud3

Ovakve mogućnosti u sferi „optimizacije resursa“ čine Userful Desktop idealnim za svako okruženje u kojem se javlja potreba za racionalizacijom troškova. Userful Desktop smanjuje softverske, hardverske, kao i izdatke vezane za električnu energiju i predstavlja pravi izbor za ustanove koje se bave edukacijom, bolnice, hotele i slično.
Aktualna verziju Userful Desktopa kao i informacije iz prve ruke o ovom softveru možete naći na adresi http://www.userful.com/products/userful-desktop

Naglasimo na početku da je u pitanju komercijalni softverski proizvod i da je, kao i kod mnogih drugih popularnih softverskih rešenja urađenih u formi samostalne platforme, moguće naručiti specijalizovani hardver sa već preinstaliranim softverom.

Informacije o licenciranju i konkretnim iznosima nisu javno dostupne, na sajtu nema ovih detalja, a za više informacija potrebno je kontaktirati Userful korporaciju. Ukoliko ste zainteresovani i razmatrate da ga nabavite, najlakši način da ih komunicirate jeste putem veb forme na matičnom sajtu.

Sa adrese gorenavedene adrese moguće je preuzeti Userful Desktop softver čija je funkcionalnost ograničena, a koji posle procesa aktivacije i licenciranje postaje u potpunosti operativan. Na istoj adresi nalazi se i kompletno uputsvo za instalaciju.

Instaliraj i vozi

Userful Desktop rešenje možemo opisati kao operativni sistem zasnovan na Red Hat Enterprise Linuks-u koji se instalira na host računar, a odmah po instalaciji, na sistemu je dostupan, tokom instalacije predefinisani set aplikacija. Na ovaj način, out of the box, korisnicima je omogućeno korišćenje kancelarijskih aplikacija, bezbedno surfovanje internetom, eksploatacija i rad sa multimedijalnim sadržajima, kreiranje različitih tipova dokumenata, rečju omogućeno je sve što svakodnevni rad na računaru podrazumeva.

Pored navedenog, omogućen je i visok stepen kastomizacije softvera prema potrebama okruženja. Userful Desktop je moguće prilagoditi specifičnim potrebama bilo kog klijenta.

ud2

Userful Desktop rešenje se može koristiti samostalno, na jednom računaru, ali je, naravno, zanimljiviji setup u kojem se jedna fizička mašina koristi za kreiranje većeg broja virtualnih desktop terminala. Ovakva arhitektura Userful Desktop sistema podrazumeva jedan računar (host) na kojem je instaliran Userful Desktop softver, a za svaki virtualni desktop terminal potrebno je obezbediti monitor, tastaturu, miša i – povezivanje sa host mašinom.

Za povezivanje virtual desktop terminala sa Userful Desktop hostom postoje dve mogućnosti odnosno scenarija:

  • Prvi scenario podrazumeva direktno povezivanje, pod uslovom da hardver host računara ima podršku za više grafičkih sistema (multiple video card solution).
  • Drugi scenario podrazumeva korišćenje Zero klijenata, pri čemu se sve potrebne hardverske komponete virtualnog desktop terminala (monitor, miš, tastatura) povezuju sa Zero klijentom, a on se zatim, putem USB-a ili LAN konekcije, povezuje sa Userful Desktop host računarom.

Platforma je potpuno imuna na viruse. Kada se klijentska sesija na javnoj desktop stanici završi, ona se automatski resetuje, bez potrebe za restartovanjem sistema i spremna je za dalju upotrebu.

Userful Manager – kontrola iz klauda

Da je u pitanju ozbiljan proizvod i da se pri kreiranju vodilo računa o svim profilima korisnika i njihovih potreba – od malih do enterprise organizacija, govori i komponenta pod nazivom Userful Manager. U pitanju je veb bazirani interfejs, cloud komponenta namenjena upravljanju i kastomizaciji svih postavki i podešavanja Userful Desktop softvera. Ova komponenta omogućuje centralni monitoring korišćenja desktop stanica u realnom vremenu, ali i pristup predefinisanim desktop rešenjima koja se mogu kao gotova implementirati na stanicama, što predstavlja ozbiljnu uštedu u vremenu i administrativnom trudu.

Predefinisana rešenja se mogu menjati i prilagođavati kako bi se dobilo odgovarajuće kastomizovano rešenje koje se zatim jednostavno propagira na desktop instance gde god da se one fizički nalaze.

Desktop klijenti na svaka 4 sata proveravaju serversku – management komponentu i pri tome preuzimaju i instaliraju sve promene u postavkama. Na ovaj način mogu se, na primer, forsirati podešavanja brauzera ili lista dozvoljenih veb lokacija, podesiti vreme trajanja korisničke sesije (sistem će automatski pokušati da izloguje korisnika nakon isteka definisanog vremena i upozoriti ga da sačuva podatke na eksterno skladište ili klaud), napraviti izbor dostupnih prečica na desktopu ili pak organizovati naplata korišćenja interneta. I ono što je veoma bitno, za upravljanje ovakvim jednim sistemom virtualne desktop infrastrukture nisu potrebne posebne administrativne veštine, niti stručnjak sa Unix\Linux\Microsoft sertifikatom.

Zaključak

Userful Desktop predstavlja jednostvano, praktično i ekonomično rešenje za organizaciju infrastrukture virtualnih desktop stanica, tamo gde su one potrebne u većem broju – i za tipizirane korisničke potrebe, pre svega pristup internetu i onlajn servisima. U pitanju je softver i koncept koji nudi brojne funkcionalnosti, nesumnjive uštede resursa, a sve to u kombinaciji sa jednostavnim upravljanjem. Verujemo da u savremenim uslovima poslovanja i uz opšti trend smanjivanja troškova, Userful Desktop nema razloga da brine za svoju poziciju na tržištu infrastrukturnih rešenja.

Tekst je preuzet sa ugašenog bloga IT modul i originalni autor ovog teksta je Vladimir Blagojević. Kompjuteraš IT blog objavljuje tekstove sa tog bloga kako riznica znanja sa te lokacije ne bi otišla u zaborav.