Анонимни Корисник

About Анонимни Корисник

Корисник који жели да објављује своје тектове анонимно, везано за black-hat, посао којим се баве, разговоре за посао и слично.

Posts by Анонимни Корисник:

Блог покреће Вордпрес на домаћем myVesta панелу и литванском Time4VPS серверу