Kad pričam o komandnoj liniji – pričam o komandoj liniji na Linuxu – kako je na Windowsu ne znam niti me zanima ali kontam da je sintaksa ista.

Umesto „-p“ u komandama dole možete da ukucate samo „-pLOZINKA“ pa će se bekap ili restore raditi odmah – ali je preporučeno da idete ipak samo sa „-p“ kako lozinka za korisnika ne bi ostala u history-ju na Linuxu.

Bekap podataka je bezbedan – sem naravno ako bekapom ne pregazite neki drugi fajl (zato sam u svim primerima dole stavio da se bekap radi u folder /tmp) ali kad radite restore otvorite četvoro očiju a ako imate kurje otvorite i njih – jer ako imate funkcionalnu bazu podataka pa greškom uradite restore iste možete napraviti junački karambol i ostati bez podataka.

Bekap baze podataka možete raditi kao root korisnik ili kao specifični user koji ima privilegije nad datom mysql bazom i radi se radi komandom…

 

Kad se radi restore baza će biti kreirana pod korisnikom koji je pokrenuo mysql (korisnik iza sviča -u) ako dati korisnik ima privilegije da kreira baze – a ako nema, napravite praznu bazu pa nad njom uradite restore. Kao i sa svakim restore operacijama – oprezno!

 

Bekap nad više baza podataka se može raditi nad bazama koje korisnik vidi u svojoj šemi, odnosno nad bilo kojom bazom ako bekap pokreće root korisnik u mysql-u. Bekap više baza podataka od jednom se može uraditi komandom:

 

Bekap komplet svih baza podataka se može uraditi ako taj bekap pokreće root korisnik u mysql-u. Ako bekap pokreće specifični korisnik (kao što je u primeru korisnik DB_KORISNIK) napraviće se bekap svih baza nad kojim dati korisnik ima privilegije.

 

Restore samo jedne baze podataka iz bekapa gde ste bekapovali sve ili više baza podataka se radi sledećom komandom…