Alias je komanda koja služi za kreiranje nove komande ili radnje od neke postojeće komande ili radnje i koristi se obično da se neke uobičajene komande koje su malo duže uproste ili prevedu korisnicima.
Recimo želimo da ispis datuma u nekom human-friendly obliku bude moguć jednom komandom „datum“ na našem jeziku…to radimo dakle tako što kreiramo alias datum sa traženom komandom.

Posle restarta mašine ili izlaska korisnika iz terminala/basha ovaj alias će se izgubiti i neke biti aktuelan posle sledečeg logovanja pa ako želite da za postojećeg korisnika vazda bude aktuelan alias kad god da se uloguje ovo alias datum=’date +%d.%m.%Y’ dodajte u fajl ~/.bashrc i okinite source ~/.bashrc

Ako želite da alias bude aktivan svim korisnicima, dodajte ga u fajl /etc/profile

Ako želite da uklonite alias bez restarta mašine, prvo ga obrišite ako ste ga dodali u .bashrc pa odradite uklanjanje aliasa komandom unalias. Dakle u našem slučaju to bi uradili komandom

Jedan od aliasa koje sebi po defaultu pravim, recimo jeste „..“ – koji ima ulogu da ode jedan folder unazad, odnosno da oponaša „cd ..“