Alias на Линуксу – упрошћавање и превођење постојећих команди

Alias је команда која служи за креирање нове команде или радње од неке постојеће команде или радње и користи се обично да се неке уобичајене команде које су мало дуже упросте или преведу корисницима.

Рецимо желимо да испис датума у неком нормалном формату облику буде могућ једном командом „датум“ на нашем језику…то радимо дакле тако што креирамо алијас датум са траженом командом.

# Постоји ли већ тај alias или команда
[draza@test~]$ datum
-bash: datum: command not found

# Постављање алијаса за тренутну сесију
[draza@test~]$ alias datum='date +%d.%m.%Y'

# Провера ради ли алијас/команда како треба
[draza@test~]$ datum
04.11.2016

После рестарта машине или изласка корисника из терминала овај алијас ће се изгубити и неке бити актуелан после следећег логовања па ако желите да за постојећег корисника вазда буде актуелан кад год да се улогује, ово alias datum=’date +%d.%m.%Y’ додајте у фајл ~/.bashrc и окините source ~/.bashrc

# Постоји ли већ команда или алијас "datum"
[draza@test~]$ datum
-bash: datum: command not found

# Додавање алијаса у bashrc
[draza@test~]$ echo "alias datum='date +%d.%m.%Y'" >> .bashrc
[draza@test~]$ source ~/.bashrc

# Провера алијаса
[draza@test~]$ datum
04.11.2016

Ако желите да алијас буде активан свим корисницима, додајте га у фајл /etc/profile

Ако желите да уклоните алиас без рестарта машине, прво га обришите ако сте га додали у .bashrc па одрадите уклањање алијаса командом unalias. Дакле у нашем случају то би урадили командом…

# Алијас је активан, провера
[draza@test~]$ datum
04.11.2016

# Уклањање алијаса
[draza@test~]$ unalias datum

# Провера
[draza@test~]$ datum
-bash: datum: command not found

Један од алијаса које одмах прави је „..“ – који има улогу да оде један фолдер уназад, односно да опонаша „cd ..“

alias ..='cd ..'