Ukoliko bi smo želeli da damo najpribližniju definiciju, mogli bi smo reći da Cigwin predstavlja kolekciju alata koji obezbeđuje kreiranje Linux okruženja (funkcionalnosti slične Linux-u) unutar Microsoft Windows operativnog sistema, uz ogradu da se native Linux aplikacije ne mogu podrazumevano pokretati/koristiti pod Cygwinom.

Cygwin je aktuelan već više od 20 godina i predstavlja besplatan softver koji je najvećim delom publikovan pod GNU GPL licencom verzije 3. Inicijalna verzija Cygwin-a datira iz davne 1995 godine.
Više informacija o ovom alatu možete pronaći na matičnoj stranici: https://cygwin.com.

Cygwin je podržan od strane svih novijih serverskih i klijentskih Microsoft Windows operativnih sistema, a instalacija je dostupna za 32-bitnu i 64-bitnu platformu. Instaler kojeg je moguće preuzeti sa matičnog sajta koristi se i za instalaciju i za ažuriranje Cygwin platforme, što u principu znači da obavlja i ulogu paket menadžera.
Prilikom instalacije, vrši se odabir paketa i biblioteka koji će biti sastavni deo Cygwin platforme, a ukoliko se ostave podrazumevane vrednosti instaliraće se samo osnovni, bazični deo. Prema podacima sa Wikipedije, podrazumevana instalacija zauzima nešto više od 1 GB, dok kompletna instalacija može zauzeti i do 36 GB prostora na disku.

CYGWIN – Linux okruženje pod Windows OS-om

Cygwin obezbeđuje osnovne Linux funkcionalnosti na Windows operativnom sistemu, omogućujući korišćenje velikog broja Linux alata i servisa bez upotrebe dual-boot-a i virtualizacije. Ovakav koncept pogoduje mnogim kategorijama korisnika, studentima, programerima, administratorima, odnosno svim profilima korisnika kojima može biti korisno da u okviru Windows platform imaju radno okruženje na kakvo su navikli u Linux-u.

Cygwin Terminal komponenta koja je integrisana sa Cygwinom platformom ima namenu da obezbdi kompletno Linux Shell okruženje pod Windows-om. Pored zasebne Linux Shell konzole moguće je integrisati i Linux Shell okruženje u okviru Windows Command Prompt-a.

Cygwin se ne ograničava na podršku samo konzolnog – terminal pristupa, korak vise od toga omogućuje integrisani X Windows System (zahvaljujući Cygwin/X projektu). SSH server, BIND DNS server, Apache Web server, Exim mejl server, PostgreSQL database server, samo su neki od servisa koji su potpuno operativni pod Cygwin-om.

Postoje i određene Linux komponente koje nisu dostupne i nisu direktno raspoložive, ali su portovane tako da rade pod Cygwin okruženjem i mogu se eksplicitno instalirati. Između ostalog GNOME, KDE, Xfce, Mate, Rox, LXDE, Sugar grafička okruženja portovana su da rade pod Cygwin-om, što važi i za MySQL server i PHP programski jezik, a sve je ovo omogućeno zahvaljujući Cygwin Ports projektu.

cgwnslk2

Osim skupa softverskih paketa koji se defaultno isporučuju, glavnu polugu u Cygwin arhitekturi predstavlja Cygwin DLL biblioteka čiji je zadatak da obezbedi izvršavanje osnovnih POSIX funkcionalnosti – ona čuva tabelu procesa, koordiniše njihov rad, održava mount tabelu, itd.
Ovakva arhitektura je zgodna jer omogućuje paralelno funkcionisanje dve ili više operativnih Cygwin instanci na jednom računaru.

Upotreba Cygwinaa podrazumeva određeni nivo familijarnosti sa Linux operativnim sistem i okruženjem koje Linux podrazumeva pa, iako je instalacioni proces poprilično pojednostavljen, ne možemo reći da je ovo rešenje idealno za početnike. Cygwin, pre svega, predstavlja namenski alat.


Reference za dalje informisanje i istraživanje:

Dokumentacija – https://cygwin.com/docs.html
Cygwin Ports – http://cygwinports.org
Cygnome okruženje – http://cygnome.sourceforge.net

itmogul-logoTekst je preuzet sa ugašenog bloga IT modul i originalni autor ovog teksta je Vladimir Blagojević. Kompjuteraš IT blog će nastaviti da objavljuje tekstove sa tog bloga kako riznica znanja sa te lokacije ne bi otišla u zaborav.