Nastavljamo sa konfiguracijom osnovne instalacije Nagios-a.
Za osnovnu instalaciju Nagios Core i Nagios plugin videti uputstvo na https://kompjuteras.com/osnovna-instalacija-i-konfiguracija-nagios-4-na-centos-7-korak-po-korak/.

Ukratko, Nagios je open source System i Network Monitoring aplikacija. Nagios je pokrenut na nekom od servera. Nagios periodično pokreće svoje plugin-ove da bi nadgledao hostove, i ako neđe bilo kakav problem (warning ili critical) šalje alert, notifikaciju mejlom (može da se namesti i SMS alert).
Uputstvo delimo u tri dela:

  1. Promena Nagios teme i objašnjenje o osnovnim konfiguracionim fajlovima
  2. Izmena osnovnih konfiguracionih fajlova i priprema za monitoring servisa na Windows hostu
  3. Definisanje i provera komandi, definisanje i provera servisa

PROMENA NAGIOS TEME (opciono)

Promenićemo izgled Nagios web interfejsa. Izabrali smo Nagios themu Nagios Nuvola Style. Instalacija je jako jednostavna.
Preuzmemo Nagios temu sa linka http://tomas.cat/blog/sites/default/files/nagios-nuvola-1.0.3.tar_.gz jer je fajl corrupt sa zvanicnog Nagios linka https://exchange.nagios.org/components/com_mtree/attachment.php?link_id=46&cf_id=29 .
Unzipujemo u novi folder nagios-nuvola i iz direktroijuma html iskopiramo sve fajlove i foldere u podrazumevani nagios web content folder /usr/local/nagios/share/. Restarujemo Nagios i imamo potpuno drugi izgled, mnogo moderniji i lepsi za oko.
Komande su sledeće:

mkdir nagios
cd nagios
mkdir nagios-nuvola
cd nagios-nuvola
wget http://tomas.cat/blog/sites/default/files/nagios-nuvola-1.0.3.tar_.gz
tar -xvzf nagios-nuvola-1.0.3.tar_.gz
cp /root/nagios/nagios-nuvola/html/*.* /usr/local/nagios/share/
/etc/init.d/nagios restart

 

nagios-nuvola
Razlika je očigledna.

OSNOVNI KONFIGURACIONI FAJLOVI

Ukratko ćemo da opišemo najbitnije stvari u okviru glavnog konfiguracionog fajla nagios.cfg i potrebnih promena u njemu kako bi bili spremni lako da dodajemo nove hostove i servise.

Glavni konfiguracioni fajl je nagios.cfg i po defaultu se nalazi na putanji /usr/local/nagios/etc/.

Sada dajemo prikaz samo delova gde ćemo raditi izmene pojedinih konfiguracionih fajlova.

Detaljnije o glavnom Nagios konfiguracionom fajlu može da se pogleda na putanji https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/docs/nagioscore/3/en/configmain.html

Object Configuration File

Format: cfg_file=<file_name>
Primeri:

cfg_file=/usr/local/nagios/etc/hosts.cfg

cfg_file=/usr/local/nagios/etc/services.cfg

cfg_file=/usr/local/nagios/etc/commands.cfg

Ovde definišemo object configuration file koji sadrže fajlove koje Nagios koristi pri monitoringu. Object configuration files sadrže definicije za hosts, host groups, contacts, contact groups, services, commands, itd. Ovde je dobro što možemo da podelimo konfiguracione fajlove i kroz komandu cfg_file= da ih definišemo kako bi ih Nagios obradio.
Definišemo sledeće fajlove:

cfg_file=/etc/nagios/etc/objects/commands.cfg

– definicija komandi pomoću Nagios plugin-a i oni se izvršavaju nad hostovima ili servisima

cfg_file=/etc/nagios/etc/objects/contacts.cfg

– definicija kontakata sa mejl adresama kojima se šalje notifikacija o promenama hostova ili servisa

cfg_file=/etc/nagios/etc/objects/hostgroups.cfg

– definicija grupa hostova po vrsti – switch-evi, ruteri, win-serveri, linux-serveri, vmware , dummy hosts, unix, itd. Posle definisanja ovih hostgrupa status map je mnogo pregledniji.

cfg_file=/etc/nagios/etc/objects/hosts.cfg

– definišemo hostove. U okviru same definicije hosta definišemo koji se koristi template, hostname, alias, ko je parents na mapi, ip adresu.

cfg_file=/etc/nagios/etc/objects/services.cfg

– definišemo servise koje monitorišemo, konkretno koji se template koristi, nad kojim hostovima ili hostgroups se primenjuje, opis servisa i komanda koja se izvršava

cfg_file=/etc/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg

– definišemo vremenski period u kome ćemo proveravati hostove ili servise, uključuje se najčešće u obrazac, template koje koriste definicije hosta i servisa

cfg_file=/etc/nagios/etc/objects/templates.cfg

– definišemo obrasce, template koje koristimo u definiciji servisa i hosta. Ovde možemo dosta parametara da definišemo i većina se definišu sa 0(disabled) i 1(enabled). Samo ćemo ih sad nabrojati: notifications_enabled, event_handler_enabled, flap_detection_enabled, process_perf_data, retain_status_information, retain_nonstatus_information, notification_period, check_period(najčešće 24×7), check_interval(u minutama), retry_interval, max_check_attempts, check_command, notification_interval, notification_options, notifications_enabled, contact_groups, hostgroups, icon_image (40x40px), icon_image_alt, vrml_image, statusmap_image, 2d_coords, 3d_coords.…
Ovde definišemo i ikonice za razne vrste hostova koje se prikazuju na graficima i na web stranicama Nagiosa i dosta njih već postoje u podrazuemvanoj instalaciji Nagios-a a dodatne ikonice mogu se preuzeti sa zvanične Nagios web stranice (https://exchange.nagios.org/directory/Graphics-and-Logos/Images-and-Logos). Potrebno je da se iskopiraju na putanju, po defaultu, /usr/local/nagios/share/images/logos.

Resource File

Format: resource_file=<file_name>
Primer:

resource_file=/usr/local/nagios/etc/resource.cfg

Ovde definišemo resource file koji sadrži definiciju parametra $USERn$. $USERn$ macros je pogodan za pamćenje korisničkih imena, lozinki kao i putanja komandi pa se često koriste u samim definicijama komandi kao za putanju direktorijuma. Na primer, $USER1$=/etc/nagios/libexec nam je definicija gde nam se nalaze nagios pluginovi i skraćenicu $USER1$ koristimo u definiciji komandi. Možemo da definišemo i SNMP community string koji često koristimo pri definisanju komandi za nadgledanje rutera i svičeva i servera.

Service Performance Data File

Format: service_perfdata_file=<file_name>
Primer:

service_perfdata_file=/usr/local/nagios/var/perfdata.dat

Kako bi omogućili crtanje grafova za nadgledane servise preko nagiosgrapha menjamo i ovaj deo glavnog konfiguracionog fajla. Ovde definišemo fajl perfdata.dat u koji će servis performance data upisivati podatke posle svake provere servisa. Podaci se upisuju kako su specificirani od service_perfdata_file_template opcije. Performance podaci se upisuju jedino ako je opcija process_performance_data dozvoljena (enabled) globalno i ako je process_perf_data dozvoljena u definiciji servisa.

Service Performance Data File Template

Format: service_perfdata_file_template=
Primer:

service_perfdata_file_template=$LASTSERVICECHECK$||$HOSTNAME$||$SERVICEDESC$||$SERVICEOUTPUT$||$SERVICEPERFDATA$

Ova opcija određuje kako se podaci upisuju u service performance data file.

Ostale opcije u glavnom konfiguracionom fajlu ne diramo.

U sledećem delu ćemo konkretno raditi izmene osnovnih konfiguracionih fajlova i pripremiti sve za definisanje komandi i servisa koje ćemo nadgledati na našem Windows serveru, što ćemo objasniti u trećem delu ovog malog tutroijala.

PREĐITE NA 2. DEO UPUTSTVA >>>

Уколико желите и ви да поделите са заједницом своја искуства, запажања, размишљања, упутства или било шта везано за ИТ - добродошли сте на Компјутераш блогу. Више на овом линку