Nastavljamo sa izmenama u konfiguraciji Nagios-a. Prvi deo uputstva možete videti ovde.

Za osnovnu instalaciju Nagios Core i Nagios plugin videti uputstvo na https://kompjuteras.com/osnovna-instalacija-i-konfiguracija-nagios-4-na-centos-7-korak-po-korak/.
U ovom drugom delu ćemo definisati izmene osnovnih konfiguracionih fajlova i pripremiti sve za monitoring servisa na Windows hostu i za definisanje komandi i servisa koje ćemo obraditi u trećem delu.

Menjamo sledeće:

  • nagios.cfg – glavni konfiguracioni fajl, putanja je /usr/local/nagios/etc

nano /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

dodajemo sledeće linije:

nećemo još stavljati tarabu (#) ispred localhost.cfg. Ostavićemo liniju

cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg

pri instalaciji nagiosgrapha vec definisali perfdata.log i service_perfdata_file_template

  • resources.cfg – pomoćni konfiguracioni fajl, putanja je /usr/local/nagios/etc

nano /usr/local/nagios/etc/resource.cfg

Ovde umesto communitystring1 i communitystring2 upisati odgovarajuće SNMP community string-ove sa rutera i sa servera. (Biće objašnjeno gde se postavlja na WinServeru malo kasnije.)

  • menjamo i object fajlove na putanji /usr/local/nagios/etc/objects/

prvo podešavamo parametre u opštim object konfiguracionim fajlovima

timeperiods.cfg
contacts.cfg
templates.cfg

1) timeperiods.cfg

nano /usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg

Definišemo vremenski period kada ćemo da vršimo nadgledanje hostova i servisa. Imamo predefinisan period 24×7 koji obuhvata neprestani monitoring. Možemo da definišemo i dodatni vremenski period kako bi monitorisali samo, na primer, tokom radnog vremena.

Primer 1 – već definisan vremenski period u fajlu

Primer 2 – i ovo je već definisano ali menjamo radne sate ako je drugačije kod nas

2) contacts.cfg

nano /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg

Postavljamo kontakte koji će biti obavešteni putem mejla o promenama (otkaz ili oporavak) servisa i hostova.

Primer 1:

Primer 2:

Ako imamo više definisanih kontakata onda definišemo i kontakt grupe

3) templates.cfg
nano /usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg

Definišemo obrasce za proveru hostova i servisa koje posle koristimo u definicijama hostova i servisa kao i obrazac za kontakt. Generic-contact, generic-host, linux-server i windows-server su već definisani u fajlu templates.cfg

Primer 1 – generic contact:

Primer 2 – generic host:

Primer 3 – linux server:

Primer 4 – windows server:

Primer 5 – generic service

Primer 6

Definiciju service-graph smo uneli pri konfiguraciji nagiosgrapha.
Videti uputstvo na: https://kompjuteras.com/nagiosgraph-grafici-u-nagiosu-instalacija/
Ostale template ne razmatramo jer nam, za sada, nisu potrebni. To su generic-printer, generic-switch.

Definisanje Windows Server-a kao host-a
Kreiramo fajl i dopunimo ga dole definisanim parametrima
nano /usr/local/nagios/etc/objects/hosts.cfg

Definisanje hostgroup-a
Kreiramo fajl i dopunimo ga dole definisanim parametrima
Definicija linux grupe nam je već definisana u fajlu localhost.cfg pa je sad ne definišemo (samo su tarabe # ispred definicija)
nano /usr/local/nagios/etc/objects/hostsgroups.cfg

Sada već možemo da proverimo konfiguraciju nagios-a da vidimo da li smo dodali u hostove novi windows server.
Komanda je:

Treba da dobijemo sledeću sliku ako nema grešaka:

verification

Restart Nagios-a

Posle primene treba da dobijemo sledeći prikaz u našem web browseru:
config1
Status mapa treba da izgleda kao na sledećoj slici:
mapa1
Ovim smo završili i drugi deo naše konfiguracije.
Preostaje još treći deo u kome ćemo definisanti i proveriti komande i definisati i proveriti servise koje monitorišemo.

<<< NAZAD NA 1. DEO UPUTSTVA | PREĐITE NA 3. DEO UPUTSTVA >>>

Ukoliko želite i vi da podelite sa zajednicom svoja iskustva, zapažanja, razmišljanja, uputstva ili bilo šta vezano za IT - dobrodošli ste na Kompjuteraš IT blogu. Više na ovom linku