Ovu skriptu pokrećete kao bilo koji Oracle korisnik na bazi ali i kao oracle korisnik na Linuxu – cisto zbog povlačenja varijabli, a najbolje je da je postavite u crontab. Mail će vam stići i ako baza nije startovana (neplanski server reboot, neko je ugasio i slično).