Ukoliko na CentOS 7 instalirate mutt pomoću yum-a on će povući neku matoru verziju u kojoj je teško namestiti SMTP koji adminima obično treba za slanje alert mailova sa servera. U ovom tekstu instaliraćemo ručno poslednju verziju mutta aktuelnu na dan 31/03/2018 uz par configa za Gmail, Yandex i custom SMTP. Mutt ovde postavljen neće imati podršku za prijem mailova – jer nam to i ne treba.

Ovo dalje je .muttrc config za pojedine email servise – pa dodajte vaš
Gmail/Google Apps .muttrc config
Yandex .muttrc config
Custom, Shared hosting, cPanel, sa SSL-om .muttrc config
Provera slanja emailova iz mutta