Како инсталирати последњу верзију mutt-a на ЦентОС 7 и исконфигурисати му SMTP

Уколико на ЦентОС 7 инсталирате mutt помоћу yum-а он ће повући неку матору верзију у којој је тешко наместити SMTP који админима обично треба за слање алерт имејлова са сервера. У овом тексту инсталираћемо ручно последњу верзију mutt-a актуелну на дан 31/03/2018 уз пар конфига за Gmail, Yandex и custom SMTP. Mutt овде постављен неће имати подршку за пријем мејлова – јер нам то и не треба.

# Инсталација потребних пакета
yum install wget gcc ncurses-devel openssl-devel cyrus-sasl-devel perl cyrus-sasl-plain

############## Варијабла ##############
#   (последња верзија mutt-a)    #
# http://www.mutt.org/download.html #
#######################################
     MUTT_VERSION="1.8.0"
#######################################

# Скидање и припрема mutt-a
cd /usr/src
wget ftp://ftp.mutt.org/pub/mutt/mutt-${MUTT_VERSION}.tar.gz
tar zxvf mutt-${MUTT_VERSION}.tar.gz
rm -f mutt-${MUTT_VERSION}.tar.gz
cd mutt-${MUTT_VERSION}/

# Инсталација mutt-a са опцијама довољним за слање мејлова (не и пријем)
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc \
--enable-smtp \
--with-ssl \
--with-sasl \
--with-gss \
--with-gnutls \
--with-docdir=/usr/share/doc/mutt-${MUTT_VERSION} \
--enable-debug 
#
make
make install

Ово даље је .muttrc config за поједине имејл сервисе – па додајте ваш

# Додајте у muttrc ваш конфиг. Доле су примери за Gmail, Yandex и custom
touch ~/.muttrc
chmod 700 ~/.muttrc
vi ~/.muttrc

Gmail/Google Apps .muttrc config

################ Config for Google / Google Apps SMTP ####################
set from = "tvoj-email-na-google-appsu@tvoj-domen.com"
set realname = "Tvoje ime i prezime"
set smtp_url = "smtp://tvoj-email-na-google-appsu@tvoj-domen.com@smtp.gmail.com:587/"
set smtp_pass = "Lozinka na Gmail/GoogleApps emailu"

Yandex .muttrc config

###################### Config for Yandex SMTP ############################
set from = "tvoj-email@yandex.com"
set realname = "Tvoje ime i prezime"
set smtp_url = "smtps://tvoj-email@yandex.com@smtp.yandex.com:465/"
set smtp_pass = "Lozinka na Yandex emailu"

Custom, Shared hosting, cPanel, са SSL-om .muttrc config

########## Config фор Shared hosting, cPanel, with SSL ###################
set from = "tvoj-email@tvoj-domen.com"
set realname = "Tvoje ime i prezime"
set smtp_url = "smtps://tvoj-email@tvoj-domen.com@tvoj-email-server:465/"
set smtp_pass = "Lozinka na cPanel emailu"
unset ssl_verify_host

Провера слања мејлова из mutt-a

# Провера да ли се мејлови шаљу
echo "Sve OK" | mutt -s "TEST email - mutt SMTP" tvoj-postojeci-email@koji-imas.com