Za slanje info mailova iz crontaba se najčešće koristi mail – koji je zapravo samo simbolički link do programa mailx. Da bi se izbegli SPAM filteri i blokade od strane drugih mail servera potrebno je koristiti regularan mail server i u ovom primeru ćemo koristiti Gmail/GoogleApps SMTP za slanje a sve ćemo raditi na CentOS 7 Linuxu u Minimal Install varijanti – mada kontam da je ista filozofija i na svim ostalim distrama. Za razliku od mutt-a ovde ne moramo ništa da kompajliramo ručno, sve se završava na yum install.