Za share na Linux sistemima kojima treba da pristupe Windows korisnici obično se koristi Samba servis, koji ima poprilično dobar sistem za upravljanje korisnicima ali se ne preporučuje na javnim serverima već isključivo na intranet lokacijama u firmama. U ovom tekstu ćemo instalirati Sambu na CentOS 7 Linuxu, i iskonfigurisati jedan share folder sa par korisnika za pristup kao i jedan share folder sa mogućnošću korišćenja od strane korisnika koji nemaju nikakav nalog (takozvani Guest korisnici)

Pristup Sambi za dva korisnika ali pri tom da svaki od tih korisnika sme da menja i briše samo svoje fajlove, dok ove druge može samo da gleda (ili prekopira kod sebenegde pa menja) bi se postavio na sledeći način. Koristimo varijable pa vi postavite vaše
Ako pristup Samba folderu treba da imaju svi, bez ikakve autentifikacije i bilo čega, config bi se sastojao iz sledećih komandi (postavite samo vaše varijable). U samom configu imate zakomentarisano i ako želite da Guest korisnici ne mogu da brišu fajlove koje su napravili korisnici koji već imaju nalog na tom Samba Serveru i već su se ranije logovali.
Manipulisanje Samba korisnicima bi bilo na nivou Linux permisija (ko sme a ko ne da šta tu dira) ali što se tiče samih Samba korisnika na CentOS 7 bi brisanje korisnika ili pregled išao kroz komande