Ako imate potrebu za wgetom iz Windowsa uz kombinaciju crontaba na Windowsu (imena Task Scheduler) to možete lako sebi priuštiti. Sve što treba je da odete na ovaj link i skinete wget za Windows i standardnim Windowsovskim NEXT-NEXT-FINISH instalirate. Time dobijate ovaj program u Windows varijanti i koristite ga kao i na Windowsu. Naravno, isti možete dobiti i kroz Cygwin, Gow ili UnxUtils ali ovo je ako vam treba samo wget i ništa više od toga u 5-6 megabajta.

Download kroz WGET na WIndowsu bi izgledao ovako

cd /d "E:\Download"
"C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin\wget" http://www.nekisajt.kom/nekifajl.7z

Skripta koja bi bila spremna za Task Scheduler, uz recimo rename fajla na datum (ako će se čuva max 31 kopija recimo) i uz varijable na koje sam navikao na Linuxu bi bila

@echo off
:::::::::::::::: VARIJABLE ::::::::::::::::::::
set BEKAP_LOKACIJA=E:\Bekapi Sajtova

::::::::: Pravljenje bekap lokacije :::::::::::
mkdir "%BEKAP_LOKACIJA%"

::::::::::: WGET cega treba :::::::::::::::::::
"C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin\wget" "--directory-prefix=%BEKAP_LOKACIJA%" -N http://www.nekisajt.kom/nekifajl.7z
:: -N - Ako je fajl koji se skida stariji od postojećeg, ne skidaj ništa

exit