EXPDP je standardni Oracle alat namenjen za bekap shema na bazi, određenih objekata ili cele baze (mada ja uvek bekapujem samo odredjene sheme). Lak je za korišćenje i ne opterećuje mnogo server a standardna sintaksa je: expdp dumpfile=XXX logfile=XXX.

U donjoj skripti se uz expdp nalaze i raznorazne provere tipa, postoji li direktorijum definisan u Oracleu, ima li dovoljno prostora na lokaciji gde je taj direktorijum za bekap, da nije expdp već pokrenut, ima li grešaka u export logu, da nije server preopterećen pa da ga zaštitimo od dodatnog opterećenje – i sve uz email notifikacije. Ovo sam postavio ovako da bi skripta bila laka za crontab i obavestila admina o svim problemima ili ishodu exporta – pa kome treba, neka promeni varijable, testira i koristi.