Ovom skriptom možete proveravati na, recimo, svakih sat vremena stanje alert loga – te ukoliko se pojavi nova ORA greška ili upozorenje – da vam stigne na mail. Naravno, ako vam je alert log ogroman (veći od recimo 2GB), idealno bi bilo da ga arhivirate (rename je safe opcija) te da isti krene od nule odmah posle prve iteracije (recimo ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE).
Pretpostavka je da ste Oracle instalirali po uputstvu sa ovog linka (dakle Oracle 12c, CentOS 7, single instance).