Uputstvo za instalaciju Oracle 12c softvera (12.2.0.1), bez baze – nju ćemo u nekom drugom uputstvu kasnije preko dbca. Iako ne deluje tako – ovo je uprošćeno uputstvo. Instalaciju radimo na CentOS 7 Linux mašini na kojoj sem paketa iz „Server with GUI“ grupe nema ništa, ali je isto uputstvo primenljivo i za  CentOS 7 Minimal jer sam dodao i deo za instalaciju samog GUI-a (jedna komanda) a sem same instalacije Oracle softvera uradićemo još neka sitna podešavanja poput podešavanja firewalla, proširenja swap prostora i slično.