Uputstvo za instalaciju Oracle 12c softvera (u ovom primeru 12.2.0.1), bez baze – nju ćemo u nekom drugom uputstvu kasnije preko dbca. Iako ne deluje tako – ovo je uprošćeno uputstvo. Instalaciju radimo na CentOS 7 Minimal Linux mašini pa sam dodao i deo za instalaciju samog GUI-a a sem same instalacije Oracle softvera uradićemo još neka sitna podešavanja poput podešavanja firewalla, proširenja swap prostora i slično.

Ako vam audit nad bazom nije bitan (može da dovede na nekim verzijama SYSAUX tablespace na ogromne vrednosti) tj ako se nećete njime baviti, posle instalacije baze (dbca) ugasite ga sa: