Инсталација NTP-a на ЦентОС-у због синхронизације времена

Доста пута ми се деси да повучем неки матори VirtualBox snapshot – кренем нешто да радим – па видим да ми стоји неко време од пре 2 године. Овако је лакше него да куцкам ручно време – NTP (Network Time Protocol) и ntpdate са удаљеним сервером и готово

# Инсталација потребних пакета
yum install ntp ntpdate

# Синхронизација времана са сервером pool.ntp.org
ntpdate pool.ntp.org

# Уколико је потребно додати у crontab да се извршава сваки дан
crontab -l | { cat; echo "* * * * * /usr/sbin/ntpdate pool.ntp.org > /tmp/ntpupdate 2>&1"; } | crontab -

# Ако желите да се упдате времена ради стално, а не само из crontab-a, потребно је стартовати ntp сервис 
# (ја избегавам додавање нових сервиса који нису преко потребни тако да ми је crontab боље решење)
chkconfig ntpd on
/etc/init.d/ntpd start

Додатна подешавања можете извршити у ntp конфигурационом фајлу: /etc/ntp.conf