Instalacija ‘Oracle database 12c’ softvera na CentOS 7 Linuks mašini

Uputstvo za osnovnu instalaciju Oracle 12c softvera (u ovom primeru 12.1.0.2) sa difolt kernel parametrima, bez baze – nju ćemo u nekom drugom uputstvu kasnije.

Instalaciju radimo na CentOS 7 minimal linuks mašini pa sam dodao i deo za instalaciju samog GUI-a a sem same instalacije Oracle softvera uradićemo još neka sitna podešavanja poput podešavanja fajervola.

Sama skripta se nalazi na GitHub-u i možete je videti klikom na ovaj link.

Ne zaboravite i da trebate imati dovoljno slobodnog prostora na disku za instalaciju, bar 2GB RAM-a i ako imate između 2-16GB RAM-a treba i da imate minimum toliko i prostora u swap-u, a ako imate više od 16GB RAM-a minimum swap-a treba da bude 16GB.  Ako kojim slučajem imate premalo swap-a možete ga povećati bez potrebe za restartom, objašnjeno ovde kako.  Više o specifikacijama na samom Oracle sajtu.

# Skinite skriptu sa GitHub-a i pokrenite je. Unutar nje imate dalje smernice i upitnike.
curl -O https://raw.githubusercontent.com/kompjuteras/Oracle/master/Install-Oracle12c-on-CentOS7.sh
chmod +x Install-Oracle12c-on-CentOS7.sh
./Install-Oracle12c-on-CentOS7.sh
# Posle restarta možete pokrenuti instalaciju Oracle softvera (kako imate na kraju skripte
# koju ste skinuli, ali ći postaviti i ovde, za svaki slučaj.
# Otvaramo port za VNC sa lokalne mreze (stavite svoju IP umesto opsega 192.168.0.0/16)
firewall-cmd --zone=public --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.0.0/16" port protocol="tcp" port="5901" accept'

# Startuj VNC kao Oracle i pokreni instalaciju
# Adresa za VNC je IP_adresa:screen, tj npr 192.168.144.56:1
su - oracle
vncserver

# Pokreni kroz VNC viewer (koristi TightVNC). Putanja do donje komande zavisi od toga gde ste 
# raspakovali instalaciju (na nasem slucaju zavisi od varijable ORACLE_RELATED_FILES
${ORACLE_BASE}/oracle-software/database/runInstaller

Ne zaboravite da ugasite VNC posle instalacije. Video uputstvo celog procesa instalacije, od pripreme mašine pa do instalacije samog softvera u nastavku.