Инсталација Спејсвок (Spacewalk) сервера на ЦентОС 7 Линуксу

Спејсвок (Spacewalk) је систем менаџмент алат отвореног кода за који има доста функционалности, попут пописа софтвера и хардвера, извршења удаљених команди, кикстарт инсталација, управљање конфигурационим фајловима али једна од оних за које се највише примењује јесте печовање РедХета и његових деривата (ЦентОС и Федора) а користи се и за Сусе а функционише по принципу сервер-агент а сам програм је заправо дериват редхетовог програма исте намене Сателит (Red Hat Satellite). Искрено, мени се овај софтвер не свиђа али видим да га многе фирме користе.

Укратко, улогујете се преко браузера у саму Спејсвок конзолу, излистате све системе који су накачени на Спејсвок – а може их бити богаоца, показаће вам се одмах који критични пакети нису ажурирани, можете да селектујете све или изигорнишете пакете које не желите да ажурирате и окинете ажурирање на свим серверима. У самом програму можете пратити где се шта инсталирало и да ли је успешно или не.

У овом упутству проћи ћемо само кроз саму инсталацију овог програма на ЦентОС 7 Линуксу, а у неким даљим позабавићемо се додавањем клијената, репозиторијума са пакетима за клијенте, другим функционалностима и остало.

# Ажурирамо, систем и инсталирамо му додатне и потребне репозиторијуме
yum -y install epel-release
rpm -Uvh https://copr-be.cloud.fedoraproject.org/results/@spacewalkproject/spacewalk-2.9/epel-7-x86_64/00830557-spacewalk-repo/spacewalk-repo-2.9-4.el7.noarch.rpm
yum -y update

# Отварамо потребне портове
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=5222/tcp
firewall-cmd --reload

# Инсталација најновије верзије је у тренутку израде овог упутства имала проблем са
# са зависним пакетом rhnpush којег није било ни у једном крштеном репозиторијуму па сам
# сам RPM скинуо приликом покушаја инсталације на РедХету где је било потребно омогућити
# неки rhel-7-server-eus-rhn-tools-rpms репо. Пакет сам скинуо и окачио овде, због лакшег скидања
curl -O https://kompjuteras.com/external/rhnpush-5.5.89-20.el7sat.noarch.rpm
echo "714d40f91688040aded5341278b9512e  rhnpush-5.5.89-20.el7sat.noarch.rpm" | md5sum -c
[ $? -eq 0 ] && yum -y localinstall rhnpush-5.5.89-20.el7sat.noarch.rpm || echo "File is not OK"

# Инсталација самог Спејсвока
yum -y install spacewalk-setup-postgresql
yum -y install spacewalk-postgresql 

Сад остаје део око иницијалног подешавања, које се покреће командом…

spacewalk-setup

Где треба да попуните тражене податке везане за подешавање Спејсвока и сертификата. Пример са ове инсталације…

[root@centos7test ~]# spacewalk-setup
* Setting up SELinux..
** Database: Setting up database connection for PostgreSQL backend.
** Database: Installing the database:
** Database: This is a long process that is logged in:
** Database:   /var/log/rhn/install_db.log
*** Progress: #
** Database: Installation complete.
** Database: Populating database.
*** Progress: ############################
* Configuring tomcat.
* Setting up users and groups.
** GPG: Initializing GPG and importing key.
** GPG: Creating /root/.gnupg directory
You must enter an email address.
Admin Email Address? kompjuteras@kompjuteras.com <<< овде ставите своју имејл адресу
* Performing initial configuration.
* Configuring apache SSL virtual host.
Should setup configure apache's default ssl server for you (saves original ssl.conf) [Y]?
** /etc/httpd/conf.d/ssl.conf has been backed up to ssl.conf-swsave
* Configuring jabberd.
* Creating SSL certificates.
CA certificate password? <<< Овде поставите лозинку за сам сертификат
Re-enter CA certificate password? <<< Поновите лозинку
Cname alias of the machine (comma seperated)? centos7test.kompjuteras.com <<< Назив домена 
Organization? Kompjuteras <<< Назив организације
Organization Unit [centos7test.kompjuteras.com]? Kompjuteras <<< Назив организационе јединице
Email Address [kompjuteras@kompjuteras.com]? <<< Унесите имејл или само ентер ако је овај ОК
City? Belgrade <<< Град 
State? Serbia <<< Република
Country code (Examples: "US", "JP", "IN", or type "?" to see a list)? YU <<< Не питајте ме ништа
** SSL: Generating CA certificate.
** SSL: Deploying CA certificate.
** SSL: Generating server certificate.
** SSL: Storing SSL certificates.
* Deploying configuration files.
* Update configuration in database.
* Setting up Cobbler..
Cobbler requires tftp and xinetd services be turned on for PXE provisioning functionality. Enable these services [Y]?
* Restarting services.
Installation complete.
Visit https://centos7test.kompjuteras.com to create the Spacewalk administrator account.


Now go to: https://centos7test.kompjuteras.com or https://192.168.56.100 and setup credentials

Сад је само још остало да се кроз браузер улогујете и подесите детаље око имена организације и суперадмина.

Што нас доводи до почетног екрана Спејсвока чиме је овај део готов

Више о Спејсвоку на адреси: spacewalkproject.github.io