Инсталација Спејсвок (Spacewalk) сервера на ЦентОС 7 Линуксу

Спејсвок (Spacewalk) је систем менаџмент алат отвореног кода за који има доста функционалности, попут пописа софтвера и хардвера, извршења удаљених команди, кикстарт инсталација, управљање конфигурационим фајловима али једна од оних за које се највише примењује јесте печовање РедХета и његових деривата (ЦентОС и Федора) а користи се и за Сусе а функционише по принципу сервер-агент а сам програм је заправо дериват редхетовог програма исте намене Сателит (Red Hat Satellite).

Укратко, улогујете се преко браузера у саму Спејсвок конзолу, излистате све системе који су накачени на Спејсвок – а може их бити богаоца, показаће вам се одмах који критични пакети нису ажурирани, можете да селектујете све или изигорнишете пакете које не желите да ажурирате и окинете ажурирање на свим серверима. У самом програму можете пратити где се шта инсталирало и да ли је успешно или не.

У овом упутству проћи ћемо само кроз саму инсталацију овог програма на ЦентОС 7 Линуксу, а у неким даљим позабавићемо се додавањем клијената, репозиторијума са пакетима за клијенте, другим функционалностима и остало.

# Ажурирамо, систем и инсталирамо му додатне и потребне репозиторијуме
yum -y install epel-release
rpm -Uvh https://copr-be.cloud.fedoraproject.org/results/@spacewalkproject/spacewalk-2.9/epel-7-x86_64/00830557-spacewalk-repo/spacewalk-repo-2.9-4.el7.noarch.rpm
yum -y update

# Отварамо потребне портове
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=5222/tcp
firewall-cmd --reload

# Инсталација најновије верзије је у тренутку израде овог упутства имала проблем са
# са зависним пакетом rhnpush којег није било ни у једном крштеном репозиторијуму па сам
# сам RPM скинуо приликом покушаја инсталације на РедХету где је било потребно омогућити
# неки rhel-7-server-eus-rhn-tools-rpms репо. Пакет сам скинуо и окачио овде, због лакшег скидања
curl -O https://kompjuteras.com/external/rhnpush-5.5.89-20.el7sat.noarch.rpm
echo "714d40f91688040aded5341278b9512e  rhnpush-5.5.89-20.el7sat.noarch.rpm" | md5sum -c
[ $? -eq 0 ] && yum -y localinstall rhnpush-5.5.89-20.el7sat.noarch.rpm || echo "File is not OK"

# Инсталација самог Спејсвока
yum -y install spacewalk-setup-postgresql
yum -y install spacewalk-postgresql 

Сад остаје део око иницијалног подешавања, које се покреће командом…

spacewalk-setup

Где треба да попуните тражене податке везане за подешавање Спејсвока и сертификата. Пример са ове инсталације…

[root@centos7test ~]# spacewalk-setup
* Setting up SELinux..
** Database: Setting up database connection for PostgreSQL backend.
** Database: Installing the database:
** Database: This is a long process that is logged in:
** Database:   /var/log/rhn/install_db.log
*** Progress: #
** Database: Installation complete.
** Database: Populating database.
*** Progress: ############################
* Configuring tomcat.
* Setting up users and groups.
** GPG: Initializing GPG and importing key.
** GPG: Creating /root/.gnupg directory
You must enter an email address.
Admin Email Address? kompjuteras@kompjuteras.com <<< овде ставите своју имејл адресу
* Performing initial configuration.
* Configuring apache SSL virtual host.
Should setup configure apache's default ssl server for you (saves original ssl.conf) [Y]?
** /etc/httpd/conf.d/ssl.conf has been backed up to ssl.conf-swsave
* Configuring jabberd.
* Creating SSL certificates.
CA certificate password? <<< Овде поставите лозинку за сам сертификат
Re-enter CA certificate password? <<< Поновите лозинку
Cname alias of the machine (comma seperated)? centos7test.kompjuteras.com <<< Назив домена 
Organization? Kompjuteras <<< Назив организације
Organization Unit [centos7test.kompjuteras.com]? Kompjuteras <<< Назив организационе јединице
Email Address [kompjuteras@kompjuteras.com]? <<< Унесите имејл или само ентер ако је овај ОК
City? Belgrade <<< Град 
State? Serbia <<< Република
Country code (Examples: "US", "JP", "IN", or type "?" to see a list)? YU <<< Не питајте ме ништа
** SSL: Generating CA certificate.
** SSL: Deploying CA certificate.
** SSL: Generating server certificate.
** SSL: Storing SSL certificates.
* Deploying configuration files.
* Update configuration in database.
* Setting up Cobbler..
Cobbler requires tftp and xinetd services be turned on for PXE provisioning functionality. Enable these services [Y]?
* Restarting services.
Installation complete.
Visit https://centos7test.kompjuteras.com to create the Spacewalk administrator account.


Now go to: https://centos7test.kompjuteras.com or https://192.168.56.100 and setup credentials

Сад је само још остало да се кроз браузер улогујете и подесите детаље око имена организације и суперадмина.

Што нас доводи до почетног екрана Спејсвока чиме је овај део готов

Више о Спејсвоку на адреси: spacewalkproject.github.io