Javni klaud (cloud) kao najbolje rešenje

Ne možemo rešiti probleme koje danas imamo razmišljajući na isti način kao onda kada smo ih stvorili.
A. Ajnštajn

Promena paradigme poslovanja preduzeća u 21. veku podrazumeva konstantnu spremnost na inoviranje i prilagođavanje okolnostima koja se menjaju brže nego ikada.

U današnje vreme onaj koji stoji u mestu ili samo prati one koji vode je osuđen na stagnaciju i kasnije propadanje. Potrebe preduzeća se menjaju i u skladu sa tim i proizvodi i usluge koje su im potrebe za rast i razvoj.

Kada je reč o najčešće korišćenim proizvodima i uslugama u javnom oblaku (u daljem tekstu klaudu, eng: Cloud) danas, preduzeća su fokusirana na sledeće:

Paketi za kancelarijsku produktivnost

U najvećem broju slučajeva kada govorimo u prelasku u klaud preduzeća obično naprave prvi korak u tom pravcu tako da krenu koristiti svima dostupne korporativne pakete za kancelarijsku produktivnost jer na taj način mogu dobiti velike prednosti u odnosu na stari način rada a jednostavnost korišćenja tih usluga kao i povoljna cena vrlo brzo im donesu finansijske uštede.

U slučaju da se preduzeće odluči da u klaud krene kroz softverske pakete za kancelarijsku produktivnost potrebno je uložiti trud kako bi se zaposlenima na jednostavni način pribliižio novi način rada. U tome im mogu pomoći konsultanti poput Miadrije koja ima godine iskustva u sprovođenju projekata prelaska u oblak uz veliki naglasak na 90-dnevni projektni plan, tehničku implementaciju i integraciju sa postojećim sistemima, upravljanje promenama koje donosi takav projekt i edukaciju radnika za korišćenje novih alata.
Kada je reč o konkretnim softverskim paketima, najveću vrednost u odnosu na uložene resurse nude:

Majkrosoft – kroz svoj Office 365 paket usluga gde korisnici uz poslovni imail i kalendar dobijaju mogućnost da rade u dobro poznatim Majkrosoft Ofis (Microsoft Office) aplikacijama koje mogu koristiti u online i desktop varijanti, a u zavisnosti od odabranog paketa usluga

Gugl – kroz njegov G Suite paket koji je kao pionirski projekat za kancelarijsku produktivnost nastao u klaudu i razvio se u robustan i skalabilan sistem sa jednostavnom licencom politikom koji nudi poslovni imejl bez spama, korporativni kalendar i prostor za pohranu podataka, izradu i editovanje dokumenata, upravljanje mobilnim uređajima, rad u oflajn modu i mnogo toga drugog.

IBM – preko IBM Verse mail sistema koji uparuje IBM-ovu logistiku/analitiku i Eplov dizajn što rezultira sjajnim imejl klijentom sa vrhunskim prikazom najvažnijih poruka i zadataka odmah po prijavljivanju i IBM Connections Cloud koji predstavlja najbolju poslovnu društvenu mrežu današnjice. Za sva tri pomenuta rešenja važi da se automatski ažuriraju na strani vendora i svim radnicima je uvek dostupna zadnja verzija alata, svi alati se mogu koristiti na svim operativnim sistemima i na svim vrstama računara.

 

Backup and Disaster Recovery

Sledeći korak u onlajn pravcu bi bila pohrana kritičnih korporativnih podataka u klaud. O značaju čuvanja podataka na alternativnoj lokaciji ne treba trošiti reči, a kada je ta lokacija opremljena najsavremenijim mehanizmima zaštite i dostupnošću od 99,9% vremena, jasno je da se taj korak nameće kao obavezan za sva preduzeća koja imalo vrednuju svoje podatke.

Preduzeća ovde mogu odabrati klasičan inkrementalni bekap svojih podataka u klaud, zatim bekap kopija virtuelnih mašina, kao i bekap svih servisa i poslovnih aplikacija koje se uz nekoliko klikova mišem mogu povratiti u slučaju neželjenih događaja na primaroj lokaciji.

O Disaster Recovery-ju preduzeća po pravilu ne razmišljaju previše dok se rizična situacija zaista ne dogodi i ostavi pustoš iza sebe. Danas je moguće odabrati pregršt proizvoda i rešenja u toj sferi i napraviti fine-tuning koji će do detalja odgovarati svakom konkretnom preduzeću što uz izuzetno prihvatljive troškove čini da Disaster Recovery postane uobičajena usluga koja se koristi a ne nešto što se radi tek po gubitnu podataka.

U ovoj sferi preduzeća najčešće koriste servise:

Amazon AWS – Amazonov Veb Servis je pionir pružanja servisa u klaudu i danas predstavlja vodećeg provajdera usluga te vrste. Amazonova AWS platforma pruža kompletan set klaud kompjuting usluga koje omogućavaju organizacijama da kreiraju skalabilne aplikacije u skladu sa njihovim potrebama. Amazonova moćna globalna infrastruktura omogućava autsorsing dela ili cele hardverske infrastrukture u klaud – moguće je pokrenuti bilo koju aplikaciju bez potrebe za lokalnim data centrom. Ova mogućnost je posebno pogodna u slučajevima potrebe za hardverom kojeg je drugačije nemoguće osigurati u željenom obimu za kratko vreme. Sistem funkcioniše na pay-per-use principu.

Microsoft Azure – je klaud kompjuting platforma Majkrosofta koja se u poslednjih nekoliko godina veoma brzo razvija. Danas predstavlja rastuću kolekciju integrisanih servisa koji omogućavaju organizacijama da budu pokretljivije, reaguju brže i postižu više, kao i da štede novac. Azure podržava najveći broj operativnih sistema, programskih jezika, alata, baza podataka i uređaja. Tehnologije koje se koriste su one na koje se milioni IT stručnjaka i profesionalaca već oslanjaju. Lako se integriše u postojeće IT okruženje.

Poslovne aplikacije (ERP, CRM…)

Danas je uobičajeno da preduzeća svoje poslovno-informacione sisteme iz ‘on-premise’ okruženja u potpunosti izmeste u klaud. Na taj način, ona eliminišu potrebu za nabavkom skupog hardvera ili licenci, obzirom da se danas mogu zakupiti resursi koji u sebi objedinjuju jedno i drugo. Preduzeće može, na primer, pored odabira hardvera na kome će se “vrteti” osnovni softver, kroz klaud servis rešiti i licenciranje tog softvera i na kraju plaćati mesečnu ili godišnju pretplatu koja ukljuuje sve-u-jednom (all-in-one) uslugu.

Za početak prelaska u klaud idealno je u klaud staviti bekap i disaster recovery ERP sistema, SAP je, na primer, podržan i na Amazon i na Azure platformama.

Važno je naglasiti da je danas u klaudu moguće pogoniti sve aplikacije koje su ranije bile pokretane isključivo u on-premise okruženju. U najvećem broju slučajeva takav način IT poslovnog modela će organizacijama uštetedi vreme i novac. Ne mali broj najvećih svetskih kompanija danas koristi svoje poslovne aplikacije u klaudu, što im omogućava da vreme reakcije na promenu bude drastično niže nego što je to bio slučaj kada su sav softver pokretali sa lokalnih mašina. U svetu u kojem su promene gotovo svakodnevne, to može značiti razliku između uspeha i propasti.

Upravljanje mobilnim uređajima

U vreme kada gotovo svaka zaposlena osoba u svom džepu nosi pametni telefon, a na tom telefonu ima pravo pristupa poslovnom imejl nalogu (skoro u 100% slučajeva), sigurnost podataka nikada nije bila više na listi prioriteta nego što je to danas. Uz pametne telefone, tu su dakako i tableti, laptopovi i slični mobilni uređaji. Gubitak telefona ili laptopa je do skoro po pravilu značio i kompromitovanje poslovnih podataka, što je u ne malom broju slučajeva značilo veliku štetu.

Danas, uz najveći deo klaud servisa, stiže i opcija za upravljanje mobilnim uređajima i podacima na njima, što u ogromnoj meri poboljšava bezbednost korporativnih podataka koji se na njima nalaze.

Administratori mogu brzo i lako obrisati sve podatke sa uređaja, zaključati ih i učiniti ih privremeno neupotrebljivim. U tom segmentu preporuka je korišćenje IBM Fiberlink proizvoda koji nudi napredno upravljanje mobilnim uređajima na Android, iOS i Vindovs platformama.

Postavljanje i podešavanje sigurnosnih politika se obavlja iz jedne veb konzole sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme. Jednostavno se integriše sa Microsoft Exchange, Office 365, AD/LDAP, Lotus Traveler, Groupwise, i Certificate Authorities za naprednu autentifikaciju. Kao i ostala klaud rešenja, vrlo se lako skalira u skladu sa potrebama klijenta.
Uz IBM Fiberlink fantastičan MDM (Mobile Device Management) je i deo G Suite paketa, Cisco Meraki uređaji isto tako omogućavaju upravljanje uređajima a popularan je i Microsoft InTune.

Upravljanje mrežom iz klauda

Posebno je zanimljivo što organizacije danas mogu svojom kompletnom mrežnom infrastrukturom upravljati iz jednog veb panela. Cisco Meraki nudi preduzećima da instalacijom svičeva, akses pointa i security appliance-a organizuju svoju mrežu tako da svakim pojedinačnim delom svoje infrastrukture mogu upravljati iz klauda. Dodatna prednost je upravljanje uređajima i prometom iz istog veb panela sa kojim se upravlja mrežom.

Na taj način se drastično smanjuje vreme reakcije na moguće probleme kao i vreme potrebno za otklanjanje istih kao i operativni troškovi, dok se istovremeno povećava sigurnost mreže i podataka koji idu kroz nju. Sistem se veoma jednostavno može koristiti i za razne marketinške projekte poput praćenja kupaca u objektima, lojaliti programa i tome slično.

Naravno, kao i ostala klaud rešenja i ovo je skalabilno tako da se nove hardverske jedinice veoma lako dodaju u sistem.

Cisco MerakiBenefiti korišćenja pomenutih servisa u klaudu su višestruki – nema više brige o održavanju hardvera koji pogone te aplikacije, nema pečovanja, ažuriranja, brige o licenciranju, bezbednosti podataka… Preduzeća jednostavno koriste te servise na bazi “pay-per-use” i plaćaju zaista ono što i koriste. Osim toga, razne pogodnosti u vezi plaćanja servisa omogućavaju da kompanija sve troškove te vrste prebaci u operativnu sferu i faktički zaboravi na skupa kapitalna ulaganja.

Ovo je naročita pogodnost za preduzeća koja su u početnoj fazi razvoja, kao i za startapove gde bi svako kapitalno ulaganje značajno ograničilo njihov rast. Naravno, tu je i činjenica da će, pre nego kasnije, trend prelaska u klaud biti sve izraženiji i da će oni koji ga ne prate biti u značajnom zaostatku za konkurencijom.

Na kraju, veoma je važno u celom procesu prelaska na klaud imati pouzdanog lokalnog partnera sa kojim će tranzicija proći brzo i lako. Miadria Grupa sastoji se od nekoliko konsultantskih firmi koje će uvek predložiti najbolje rešenje za konkretno preduzeće. Razumemo da je svako preduzeće specifično i da ima svoje posebne karakteristike koje zahtevaju da odabir proizvoda, rešenja ili usluge bude jednako tako specifičan i odmeren.

Miadria Grupa ima sertifikovane stručnjake koji su obučeni da pomognu preduzećima da naprave inicijalni setap rešenja, da edukuju njihove zaposlene, da pruže kontinurianu podršku visokog kvaliteta – rečju, da budu uz njih ako i kada im to zatreba.