Промена временске зоне (timezone) на Линуксу кроз терминал

Уколико имате VPS који је заправо OpenVZ контејнер највероватније неће бити могуће да промените време на ваше јер ће време повлачити са физичког хоста, те ако вам је физички хост у Америци а вама треба наше време на VPS-у нећете моћи време да подесите регурално већ као опција је могућа промена временске зоне где се налазите (timezone) која се ради једноставно

# Бекап чисто за злу не требало
mv /etc/localtime /etc/localtime_BEKAP_`date +%Y%m%d_%H%M%S`
# Постављање Europe/Belgrade timezone
ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Belgrade /etc/localtime

Промену тимезоне можете урадити на било ком серверу и препоручљиво је да је поставите да буде исправна – ако већ нисте ово подесили приликом инсталације оперативног система.