Ukoliko imate VPS koji je zapravo OpenVZ kontejner najverovatnije neće biti moguće da promenite vreme na vaše jer će vreme povlačiti sa fizičkog hosta, te ako vam je fizički host u Americi a vama treba naše vreme na VPS-u nećete moći vreme da podesite reguralno već kao opcija je moguća promena vremenske zone gde se nalazite (timezone) koja se radi jednostavno

# Bekap za zlu ne trebalo
mv /etc/localtime /etc/localtime_BEKAP_`date +%Y%m%d_%H%M%S`
# Postavljanje Europe/Belgrade timezone
ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Belgrade /etc/localtime

Promenu timezone možete uraditi na bilo kom serveru i preporučljivo je da je postavite da bude ispravna – ako već niste ovo podesili prilikom instalacije operativnog sistema.