Po defaultu komanda history ne daje info o vremenu izvršavanja komande kroz terminal, ali se to može mimoići dodavanjem jednostavne varijable u .bash_profile. Nažalost ovo neće raditi za ranije okinute komande – za njih će pokazivati vreme od kad je postaljena varijabla – a ne vreme kad je komanda okinuta.

Evo kako izgleda history pre-i-posle