Како додати информацију о времену у Linux history

По дифолту команда history не даје инфо о времену извршавања команде кроз терминал, али се то може мимоићи додавањем једноставне варијабле у фајл .bash_profile. Нажалост ово неће радити за раније окинуте команде – за њих ће показивати време од кад је постаљена варијабла – а не време кад је команда окинута.

# Да вам одмах даје инфо о времену окините команду и после ње можете history
export HISTTIMEFORMAT='%F %T: '

# Да даје инфо приликом новог логовања тренутног корисника
echo "export HISTTIMEFORMAT='%F %T: '" >> ~/.bash_profile

# Да вам даје инфо за све кориснике а не само за тренутног
su - root # Mora kao root
echo "export HISTTIMEFORMAT='%F %T: '" >> /etc/profile

Ево како изгледа history пре-и-после