U ovom primeru uradićemo export čistih podataka iz tabele, bez konstrejnta, indeksa, trigera i ostalih meta podataka i to za određene datume (u ovom primeru starije od 01/01/2017) iz neke kolone u tabeli koristeći query uslov i posle te iste podatke importovati kod drugog Oracle korisnika odnosno pod drugom šemom.
Ako će tabele biti u različitim tablespaceovima ili treba da se podaci dodaju na postojeće ako tabela već postoji – imate dole sintaksu za to.
Ne koristimo CONTENT=DATA_ONLY jer u tom slučaju tabela ne može biti kreirana u drugoj šemi jer nismo exportovali njenu definiciju (ovo je upotrebljivo samo za import u već postojeće tabele)

Zbog lakše manipulacije koristićemo varijable i sve radimo na Linuxu.

####################################
########### VARIJABLE ##############
SOURCE_KORISNIK="kompjuteras"
SOURCE_LOZINKA="kompjuteras_pass"
SOURCE_TABELA_ZA_EXPORT="some_table"
SOURCE_KOLONA_SA_DATUMOM="table_date"
DESTINATION_KORISNIK="other_user"
DESTINATION_LOZINKA="other_user_pass"
DATAPUMP_FOLDER="DIR_FOR_EXPORT"
####################################

# Exportuj samo podatke iz tabele ali i definiciju tabele (da bi mogla da bude kreirana u drugoj semi)
expdp ${SOURCE_KORISNIK}/${SOURCE_LOZINKA} \
tables=${SOURCE_TABLE_FOR_EXPORT} \
directory=${DATAPUMP_FOLDER} \
query=${SOURCE_TABLE_FOR_EXPORT}:\"where ${SOURCE_TABLE_DATE_COLUMN_NAME} \< \'01-JAN-2017\'\" \
dumpfile=`date +%Y-%m-%d`_${SOURCE_TABLE_FOR_EXPORT}.dmp \
logfile= `date +%Y-%m-%d`_${SOURCE_TABLE_FOR_EXPORT}.export.log \
exclude=constraint,index,trigger,statistics,grants

# Importuj podatke u tabelu pod drugim korisnikom
impdp ${DESTINATION_USER}/${DESTINATION_PASSWORD} \
directory=${DATAPUMP_FOLDER} \
dumpfile=`date +%Y-%m-%d`_${SOURCE_TABLE_FOR_EXPORT}.dmp \
logfile= `date +%Y-%m-%d`_${SOURCE_TABLE_FOR_EXPORT}.import.log \
tables=${SOURCE_TABLE_FOR_EXPORT} \
REMAP_SCHEMA=${SOURCE_KORISNIK}:${DESTINATION_USER}

# po potrebi REMAP_TABLESPACE=SOURCE_TABLESPACE:DESTINATION_TABLESPACE
# po potrebi TABLE_EXISTS_ACTION=APPEND