Имејл нотификације на Линуксу кад хард диску понестане слободног простора

Ова скрипта ће проверити све партиције и послати вам е-маил ако нека има простора мање од онога колико сте јој проследили као улазни параметар. Саму скрипту, која је на GitHub-у можете прегледати или скинути овде а доле у скрипти се позива у raw формату.

# Скидање скрипте, додавање exec пермисија и окидање. У овом примеру скрипта ће послати 
# мејл уколико нека је нека партиција искоришћена више од 90% 
curl -O https://raw.githubusercontent.com/kompjuteras/Shell-Scripts/main/Check/Check-HDD-space.sh
chmod +x Check-HDD-space.sh
./Check-HDD-space.sh 90 mojmail@example.com