Ova skripta će proveriti mountovane particije i poslati vam email ako je neka od particija zauzeta više od onoga koliko ste joj zadali kroz varijablu (u ovom primeru 90%). Preduslov za slanje emaila u ovom primeru je da imate instaliran mailx (na CentOS-u: yum install -y mailx).