Ova skripta će proveriti sve particije i poslati vam e-mail ako neka ima prostora manje od onoga koliko ste joj prosledili kao ulazni parametar. Samu skriptu, koja je na GitHub-u možete pregledati ovde, dole u skripti se ona poziva u raw formatu.

# Download skripte, dodavanje exec permisija i okidanje. U ovom primeru skripta ce poslati 
# mail na mojmail@example.com ukoliko neka je neka particija iskorisvena vise od 90%
curl -O https://raw.githubusercontent.com/kompjuteras/Check/master/Check-HDD-space.sh
chmod +x Check-HDD-space.sh
./Check-HDD-space.sh 90 mojmail@example.com