Проширење Linux LVM партиције додавањем новог диска

У овом примеру проширићемо једну LVM партицију за 120GB које је величине новододати диск. Уколико користите виртуалну инфраструктуру ово можете урадити онлајн и на живо (описано овде како се додаје диск на живо) и проширити партицију онлајн. Немојте заборатити да ако се било који диск од дискова који се налазе у LVM-у поквари – цео LVM одлази дођавола. Препорука је да пре додавања диска направите бекап система јер свако играње са партицијама је ђавоља работа из угла података.

Прво проверавамо постојећи простор уобичајеном комandом df -h као и то под којим фајл системом је LVM који желимо да проширимо (у нашем случају ради се о ext4) комandом mount | grep <<fajlsistem>>

Ево како изгледа стање пре додавања новог диска – проверавамо комandом fdisk -l

…а ево како изгледа стање после додавања новог диска од 120GB. Примећујемо новододати диск /dev/sdb који није мaунтован нигде – можемо проверити комandом fdisk -l | grep sdb

Покрећемо партиционисање новододатог диска комandом fdisk /dev/sdb. Будите пажљиви да не покренете случајно партиционисање погрешне локације јер после овога уништава се цео садржај те партиције – бесповратно. Доле видите комandе унутар fdisk-а:

n → (new) додавање нове партиције
p → (primary) а да буде примарна
l → (list) број партиције, само притиснете ентер за дифолт вредност
First sector → само притиснете ентер за дифолт вредност
Last sector → само притиснете ентер за дифолт вредност
t → (type) промена типа партиције
L → (List codes) излиставање свих типова партиције (из листе видимо да је 8e LVM и њу уносимо доле)
w → (write) чување свих промена (после овога нема назад)

После партиционисања новокреираног диска можемо приступити проширењу LVM-a.

# Креирање физичког volume-a (не знам како бих превео на српски 'volume')
# pvcreate <<новокреирана партиција>> односно у нашем случају
pvcreate /dev/sdb1

# Излиставамо постојећи volume group на систему
# Најбитинији податак VG Name volume групе коју би да проширимо
vgdisplay

# Проширење volume grupe
# vgextend <<VG Name>> <<новокреирана партиција>>, односно у нашем случају
vgextend cl_centos7 /dev/sdb1

# Скенирање свих физичких volume-a на систему (примешујемо наш новокреирани од 120GB)
pvscan

# Преглед свих логучких volumе-a које би могли да проширимо.
# Нас сад занима овај имена root и памтимо његову путању (LV path)
lvdisplay

# Проширење логичког volume-a
# lvextend <<LV path>> <<новокреирана партиција>>, односно у нашем случају
lvextend /dev/cl_centos7/root /dev/sdb1

# Проширење логичког volume-a за новододати слободан простор са новододатог диска
# resize2fs <<LV path>>, oдносно у нашем случају
resize2fs /dev/cl_centos7/root
# Ако користимо xfs фајл систем онда уместо resize2fs користити xfs_growfs

Провера новог стања командом df -h. Примећујемо да се простор са иницијалних 77GB проширио на 195GB, односно за новододатих 120GB.