U ovom primeru proširićemo jednu LVM particiju za 120GB koje je veličine novododati disk. Ukoliko koristite virtualnu infrastrukturu ovo možete uraditi online i na živo (opisano ovde kako se dodaje disk na živo) i proširiti particiju online. Nemojte zaboratiti da ako se bilo koji disk od diskova koji se nalaze u LVM-u pokvari – ceo LVM odlazi dođavola. Preporuka je da pre dodavanja diska napravite bekap sistema jer svako igranje sa particijama je đavolja rabota iz ugla podataka.

Prvo proveravamo postojeći prostor uobičajenom komandom df -h kao i to pod kojim fajl sistemom je LVM koji želimo da proširimo (u našem slučaju radi se o ext4) komandom mount | grep <<fajlsistem>>

Evo kako izgleda stanje pre dodavanja novog diska – proveravamo komandom fdisk -l

…a evo kako izgleda stanje posle dodavanja novog diska od 120GB. Primećujemo novododati disk /dev/sdb koji nije mountovan nigde (možemo proveriti komandom fdisk -l | grep sdb

Pokrećemo particionisanje novododatog diska komandom fdisk /dev/sdb. Budite pažljivi da ne pokrenete slučajno particionisanje pogrešne lokacije jer posle ovoga uništava se ceo sadržaj te particije – bespovratno. Dole vidite komande unutar fdisk-a:

n –> dodavanje nove particije
p –> a da bude primarna
1 –> broj particije, samo pritisnete enter za default vrednost
First sector –> samo pritisnete enter za default vrednost
Last sector –> samo pritisnete enter za default vrednost
t –> promena tipa particije
L –> izlistavanje svih tipova particije (iz liste vidimo da je 8e LVM i nju unosimo dole)
w –> Write svih promena (posle ovoga nema nazad)

Posle particionisanja novokreiranog diska možemo pristupiti proširenju LVM-a.

# Kreiranje fizičkog voluma (ne znam kako bih preveo na srpski volume)
# pvcreate <<novokreirana particija>> odnosno u našem slučaju
pvcreate /dev/sdb1

# Izlistavamo postojeći volume group na sistemu. 
# Najbitiniji podatak VG Name volume grupe koju bi da proširimo
vgdisplay

# Proširenje volume grupe
# vgextend <<VG Name>> <<novokreirana particija>>, odnosno u našem slučaju
vgextend cl_centos7 /dev/sdb1

# Skeniranje svih fizičkih volumea na sistemu (primećujemo naš novogreirani od 120GB)
pvscan

# Pregled svih logičkih voluma koje bi mogli da proširimo. 
# Nas zanima ovaj imena root i pamtimo njegovu putanju (LV path)
lvdisplay

# Proširenje logičkog volumea
# lvextend <<LV path>> <<novokreirana particija>>, odnosno u našem slučaju
lvextend /dev/cl_centos7/root /dev/sdb1

# Proširenje logičkog volumea za novododati slobodan prostor sa novododatog diska
# resize2fs <<LV path>>, odnosno u našem slučaju
resize2fs /dev/cl_centos7/root
# Ako umesto ext2/3/4 fajl sistema koristimo xfs onda je komanda xfs_growfs umesto resize2fs

Provera novog stanja komandom df -h. Primećujemo da se prostor sa inicijalnih 77GB proširio na 195GB, odnosno za novododatih 120GB.