Kako instalirati IBM DB2 na Red Hat 6

Nisam nikada imao direktnih dodira sa ovom bazom podataka niti znam išta detaljnije o njoj. Dobio sam zadatak da je instaliram kako bi se nešto isprobalo što sam i uradio. Malo sam proguglao kako se instalira, naravno pogledao zvanično uputstvo u kojem obično skoro uvek nešto fali i instalirao kako valjda i dolikuje te stavljam ovde uputstvo ako nekome zatreba.

Kad je IBM-ova DB2 baza u pitanju, kažu ljudi da je krasi velika stabilnost i odlična brzina…testirano je – insert 3 miliona linija za po 3 kolone trajalo je par sekundi. Ono što još krasi ovu bazu podataka jeste što je jedna od najskupljih – ali je možete testirati jer IBM daje mogućnost 90 dana trial perioda za isprobavanje kako i šta – tako da ako ste firma….raspitajte se kod lokalnih IBM partnera i oko licenci i oko podrške i oko kadra. Ja o DB2 za sad znam samo kako teče proces instalacije i podizanja baze – sa BLU akceleratorom, nisam ulazio dublje u materiju, bekape, strukturu i slično.

Probnu (trial) verziju možete skinuti sa ovog linka. Što se Red Hat-a tiče, od skoro možete otvoriti developer nalog kako biste se upoznali sa ovom distribucijom i njenim načinom rada – ali ako planirate da dignete RH u prod okruženju, moraćete da iskeširate od 700$/godišnje pa naviše, zavisno od broja procesora i tipa podrške. Ovu instalaciju, kao i do sada radimo u Minimal Install varijanti, bez ggrafičkog okruženja (GUI-a) i ostalih paketa – te instaliramo šta nam konkretno treba. Istu ovu instalaciju sam probao na CentOS 6-tici (iako nije zvanično podržana) ali nije prošla preinstall proveru.

# Ažuriranje svega (ako je kernel jedan od azuriranih stvari uraditi reboot).
# Mora - da bi se verzija kernela slagala sa verzijom kernel-devel
yum update -y

cd /home 
# Ovde prepokirajte DB2 instalacionu arhivu  (v11.1_linuxx64_server_t.tar.gz)

# Raspakivanje
tar zxvf v11.1_linuxx64_server_t.tar.gz
rm -f v11.1_linuxx64_server_t.tar.gz

# Instalacija potebnih paketa
yum install gcc gcc-c++ libstdc++*.i686 numactl sg3_utils kernel-devel compat-libstdc++-33.i686 compat-libstdc++-33.x86_64 pam-devel.i686 pam-devel.x86_64 

# Hosts setup
echo "`ip addr | grep 'state UP' -A2 | grep 'inet ' | tail -n1 | awk '{print $2}' | cut -f1  -d'/'`  `hostname`" >> /etc/hosts
cat /etc/hosts # Provera

# Instalacija GUI-ja
yum groupinstall "Desktop" "X Window System" "Fonts"

# Ugasi firstboot prozor
chkconfig firstboot off

# Ugasi selinux
sed -i s/"SELINUX=enforcing"/"SELINUX=disabled"/g /etc/selinux/config 
reboot

# Provera da li je sve tu što treba da bude, ako piše ovo onda je OK:
# DBT3533I  The db2prereqcheck utility has confirmed that all installation prerequisites were met.
/home/server_t/db2prereqcheck

# Instalirajte VNC i pokrenite instalaciju sa komandom db2setup
yum install tigervnc-server
vncserver # Kreirajte VNC lozinku
# Nakačite se sa svog kompjutera putem TightVNC pa pokrenite
/home/server_t/db2setup

Ostaje vam da kroz GUI a preko VNC-a ili direktnog pristupa mašinu završite instalaciju. Koraci u prilogu.

Nakon instalacije ostaje da se instalira baza – koja će u ovom slučaju biti dignuta sa BLU akceleratorom koji je navodno revolucionarna tehnologija kad su performanse u pitanju – i da se postavi da se takva baza diže automatski sa sistemom

# Pravljenje baze
su - db2inst1
db2set DB2_WORKLOAD=ANALYTICS # Za BLU akceleraciju
db2set
db2 create database KOMP_DB2
db2 activate db KOMP_DB2
db2 connect to KOMP_DB2

# Dodati u crontab za korisnika db2inst1, automatsko startovanje baza
(crontab -u db2inst1 -l 2>/dev/null; echo "@reboot source /home/db2inst1/.bashrc ; db2set DB2_WORKLOAD=ANALYTICS ; db2start >> /tmp/CRON_DB2start.log 2>&1") | crontab -u db2inst1 -

Ostaje vam da pokušate sad da se ulogujete u bazu i vidite ‘radil to’. Ja sam za testiraranje koristio Oracle SQL Developer (da i ja sam se iznenadio otkud on u ovoj priči) ali sam dodao db2jcc.jar kroz  tools > preferences > database > third party JDBC drivers

Ako je sve OK sa konkecijom, time je instalacija završena i možete krenuti sa radom narednih 90 dana dok traje trial period.