Odete na ovu adresu i skinete JDK verziju koja vam treba – u tar.gz formatu, npr jdk-7u75-linux-x64.tar.gz (kontam da nema problema, ali nisam radio do sad sa javom u rpm-u kad su njene instalacije na CentOS-u u pitanju). Ne mogu postaviti direktnu wget komandu za downoad jer Oracle vazda traži nekakve autentifikacije i menja download putanje da bi se izbegao direktni download, tako da i ako bih kroz neki –header „Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie“ ali bi se putanja vremenom izmenila.
Nakon skidanja jdk-a prebacite ga u na server kroz WinSCP/Filezilla ili šta već koristite.

U ovom primeru instaliraćemo javu verzije 1.7.0.75 na CentOS 7 minimal linux distro.

tar zxvf jdk-7u75-linux-x64.tar.gz
mv jdk1.7.0_75/ /opt/
cd /opt/jdk1.7.0_75/
alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.7.0_75/bin/java 2
alternatives --config java

Izaći će vam ovakav prozor kao dole. Ako imate više instaliranih JDK-ova možete imati više stavki – ovde imamo samo jedan jdk ‘u ponudi’ pa ukucavamo njegov redni broj (1) i pritiskamo enter.

Proveravamo šta nam stoji sad pod javom, koja je verzija u pitanju komandom: java -version

Ako želimo da ova verzija jave bude primenljiva za sve korisnike dodaćemo je u /etc/profile pa će logovanjem da povuku potrebne varijable JAVA_HOME i JRE_HOME

cp /etc/profile ~/etc-profile-backup
echo "export JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_75" >> /etc/profile
echo "export JRE_HOME=/opt/jdk1.7.0_75/jre" >> /etc/profile

# Ako zelimo da ova verzija jave bude validna za pojedine korisnike 
# Dodajemo u njegov /home/.bash_profile, npr
# echo "export JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_75" >> /home/kompjuteras/.bash_profile
# echo "export JRE_HOME=/opt/jdk1.7.0_75/jre" >> /home/kompjuteras/.bash_profile