Како инсталирати Јаву (JDK) на ЦентОС 7 минимал

Одете на ову адресу и скинете JDK верзију која вам треба у tar.gz формату, нпр jdk-7u75-linux-x64.tar.gz (контам да нема проблема, али нисам радио до сад са Јавом у rpm-у кад су њене инсталације на ЦентОС-у у питању). Не могу поставити директну wget команду за скидање са веба јер Oracle вазда тражи некакве аутентификације и мења download путање да би се избегао директно скидање из неког разлога, тако да и ако бих кроз неки –header „Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie“ али би се путања временом изменила.
Након скидања jdk-а пребаците га у на сервер кроз WinSCP/Filezilla или шта већ користите.

У овом примеру инсталираћемо јаву верзије 1.7.0.75 на ЦентОС 7 минимал линукс дистро.

tar zxvf jdk-7u75-linux-x64.tar.gz
mv jdk1.7.0_75/ /opt/
cd /opt/jdk1.7.0_75/
alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.7.0_75/bin/java 2
alternatives --config java

Изаћи ће вам овакав прозор као доле. Ако имате више инсталираних JDK-ова можете имати више ставки – овде имамо само један jdk ‘у понуди’ па укуцавамо његов редни број (1) и притискамо ентер.

Проверавамо шта нам стоји сад под јавом, која је верзија у питању командом: java -version

Ако желимо да ова верзија јаве буде применљива за све кориснике додаћемо је у /etc/profile па ће логовањем да повуку потребне варијабле JAVA_HOME i JRE_HOME

cp /etc/profile ~/etc-profile-backup
echo "export JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_75" >> /etc/profile
echo "export JRE_HOME=/opt/jdk1.7.0_75/jre" >> /etc/profile

# Ако желимо да ова верзија јаве буде валидна за поједине кориснике 
# Додајемо у његов /home/.bash_profile, нпр
# echo "export JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_75" >> /home/kompjuteras/.bash_profile
# echo "export JRE_HOME=/opt/jdk1.7.0_75/jre" >> /home/kompjuteras/.bash_profile