Како инсталирати последњу верзију 7-zipa на CentOS/RedHat Линуксу

7-zip је архивер отвореног кода који користим и на Windows-у и на Linux-у због његове брзине, јаке компресије и додатних могућности од којих је мени битна она везана за постављање шифре над 7-zip архивом те је као и остали софтвер отвореног кода доступан и за комерцијалну употребу.

Оно што је најбоље кад је овај архивер у питању јесте што подржава огроман број формата, може да ради у мултипроцесингу (multithreading), рецимо параметар -mmt=6 ће упрегнути 6 процесорских језгара да би што брже направио архиву а сем тога подржава….па може се рећи скоро све оперативне системе, од Windows-a, преко Linux-a, Мac-а па до OpenBSD-a, Solaris-a и остале екипе.

Доњу инсталација је одрађена на Red Hat 6 јер ми био ‘наруку’, у минимал варијанти како бих испратио шта је све потребно од додатних пакета и испоставиће се да је потребан само компајлер и њему зависни пакети као и дата копресор (за bzip), тако да је велика шанса да већ имате све спремно. Инсталацију радим само за употребу у cli режиму – дакле у сервер варијанти и оваква инсталација може проћи код свих дистроа који користе yum као пакет менаџер (RedHat, CentOS, Fedora, OpenSUSE) а код оних које не користе yum користите њихове пакет менаџере за инсталацију компајлера. Ако вам није битна последња верзија већ само да имате 7-zip, на CentOS-у га имате у епел репозиторијуму (yum install epel-release -y ; yum install p7zip).

Што се Red Hat-a тиче, не морате да купујете лиценцу да би сте га испробали, тестирали и користили репозиторијуме, довољно је да отворите девелопер налог (више овде) који траје годину дана.

# Ако немате инсталиран потребне компајлере и дата процесор
yum install gcc gcc-c++ bzip2

# Прављење фолдера где ћемо скинути последњу верзију 7-zipa
mkdir /usr/src/7zip ; cd /usr/src/7zip

# Скидање последње верзије 7-zipa
curl -L https://sourceforge.net/projects/p7zip/files/latest/download?source=files -o 7zip.tar.bz2

# Распакивање, брисање архиве и позиционирање у распаковани фолдер
tar xjvf 7zip.tar.bz2 ; rm -f 7zip.tar.bz2 ; cd $(ls -1t | grep p7zip_ | head -1)

# Прављење главног кофигурационог фајла за инсталацију
# У овом случају ради се о 64-битној верзији за Linux па користимо makefile.linux_amd64
# За преглед доступних урадите: ls -l makefile.*
cp makefile.linux_amd64 makefile.linux

# Провера и инсталација - ако на крају пише ALL DONE...све је ОК тестирано и инсталирано
# Ово у загради је инструкција да се ради у паралели са максималним бројем CPU језгара, да буде брже
make -j $(grep processor /proc/cpuinfo | wc -l) all_test

# Овај корак заправо само копира библиотеке, бинове и документа на уобичајене локације
# како би програм био доступан свим корисницима
./install.sh

# Провера да ли је путања тамо где треба да буде и која је верзија 7-zipa
which 7za ; 7za | head -2 | xargs

Тиме је инсталација 7-zipа у cli варијанти завршена. Команде за прављење и распакивање разних врста архива разним методама у неком даљем тексту ако ми западне под руку.