Kako instalirati poslednju verziju 7-zipa na CentOS/RedHat Linuksu

7-zip je arhiver otvorenog koda koji koristim i na Windows-u i na Linux-u zbog njegove brzine, jake kompresije i dodatnih mogućnosti od kojih je meni bitna ona vezana za postavljanje šifre nad 7-zip arhivom te je kao i ostali softver otvorenog koda dostupan i za komercijalnu upotrebu.

Ono što je najbolje kad je ovaj arhiver u pitanju jeste što podržava ogroman broj formata, može da radi u multiprocesingu (multithreading), recimo parametar -mmt=6 će upregnuti 6 procesorskih jezgara da bi što brže napravio arhivu a sem toga podržava….pa može se reći skoro sve operativne sisteme, od Windows-a, preko Linux-a, Mac-a pa do OpenBSD-a, Solaris-a i ostale ekipe.

Donju instalacija je odrađena na Red Hat 6 jer mi bio ‘naruku’, u minimal varijanti kako bih ispratio šta je sve potrebno od dodatnih paketa i ispostaviće se da je potreban samo kompajler i njemu zavisni paketi kao i data kopresor (za bzip), tako da je velika šansa da već imate sve spremno. Instalaciju radim samo za upotrebu u cli režimu – dakle u server varijanti i ovakva instalacija može proći kod svih distroa koji koriste yum kao paket menadžer (RedHat, CentOS, Fedora, OpenSUSE) a kod onih koje ne koriste yum koristite njihove paket menadžere za instalaciju kompajlera. Ako vam nije bitna poslednja verzija već samo da imate 7-zip, na CentOS-u ga imate u epel repozitorijumu (yum install epel-release -y ; yum install p7zip).

Što se Red Hat-a tiče, ne morate da kupujete licencu da bi ste ga isprobali, testirali i koristili repozitorijume, dovoljno je da otvorite developer nalog (više ovde) koji traje godinu dana.

# Ako nemate instaliran potrebne kompajlere i data procesor
yum install gcc gcc-c++ bzip2

# Pravljenje foldera gde ćemo skinuti poslednju verziju 7-zipa
mkdir /usr/src/7zip ; cd /usr/src/7zip

# Skidanje poslednje verzije 7-zipa
curl -L https://sourceforge.net/projects/p7zip/files/latest/download?source=files -o 7zip.tar.bz2

# Raspakivanje, brisanje arhive i pozicioniranje u raspakovani folder
tar xjvf 7zip.tar.bz2 ; rm -f 7zip.tar.bz2 ; cd $(ls -1t | grep p7zip_ | head -1)

# Pravljenje glavnog kofiguracionog fajla za instalaciju
# U ovom slučaju radi se o 64-bitnoj verziji za Linux pa koristimo makefile.linux_amd64
# Za pregled dostupnih uradite: ls -l makefile.*
cp makefile.linux_amd64 makefile.linux

# Provera i instalacija - ako na kraju piše ALL DONE...sve je OK testirano i instalirano
# Ovo u zagradi je instrukcija da se radi u paraleli sa maksimalnim brojem CPU jezgara, da bude brže
make -j $(grep processor /proc/cpuinfo | wc -l) all_test

# Ovaj korak zapravo samo kopira biblioteke, binove i dokumenta na uobičajene lokacije
# kako bi program bio dostupan svim korisnicima
./install.sh

# Provera da li je putanja tamo gde treba da bude i koja je verzija 7-zipa
which 7za ; 7za | head -2 | xargs

Time je instalacija 7-zipa u cli varijanti završena. Komande za pravljenje i raspakivanje raznih vrsta arhiva raznim metodama u nekom daljem tekstu ako mi zapadne pod ruku.