Kako odjednom pingovati više od jedne adrese pomoću komande ping na Linuksu

Ponekad postoji potreba za pingovanjem više adresa…standardni „ping“ to ne podržava, tako da treba instalirati program imena fping, nmap i slično…no šta ako instalacija novih paketa nije dozvoljena iz nekog razloga? Rešenje je jednostavno…napraviti malecku funkciju koja će pingovati sve adrese koje joj pošaljemo pa je pozvati sa adresama kao ulaznim parametrima. Evo funkcije ultra-kreativnog imena „pings“:

pings () {
IPs=$*
RED='\033[0;31m'
NC='\033[0m'
while true
  do
   for i in $IPs
   do
    ping -c1 "$i" &>/dev/null && echo "success ping to: $i" || echo -e "${RED}fail ping to: ${i}${NC}"
   done
 echo "------------------------------------------------"
 sleep 1
done
}

Ovo iznad samo kopi-pejst u terminal, pa pozovite funkciju sa `pings ip-adresa-1 ip-adresa-2 domen host štagod, te ako neki ping pukne ispisaće crvenom bojom da izbije oči…naprimer…

Ako vam ovo treba vo-vjek-vjekov, stavite ovu funkciju u svoj .bash_profile ili u /etc/profile ako treba da bude dostupno svim korisnicima. Naravno, izgled samog izlaza možete i sami da menjate, tipa da sklonite ovaj echo sa separatorom ili štagod. Iz pinga izlazite kao i inače, pomoću CTRL-C.