Kako povezati dva QNAP NAS-a putem NFS-a i mounta-a

Možda postoji potreba da se neki podaci iskopiraju sa jednog QNAP-a na drugi putem NFS a ja kroz interfejs ne vidim tu mogućnost za NFS (postoji za neke druge) pa je potrebno ovo uraditi ‘sirovo’ putem konzole.

Ulogujte regularno putem veba se na QNAP na koji treba da se prekopiraju fajlovi (u daljem tekstu QNAP2) pa kroz standardni interfejs u „Shared Folder Permission“ dozvolite folderu kojem je potreban NFS pristup (u daljem tekstu folder QNAP2_FOLDER) – pristup sa IP adrese QNAP-a odakle treba da se kopiraju fajlovi (u daljem tekstu QNAP1 i IP 192.168.1.101).

Recimo da nam je ovakva konfiguracija:
QNAP1
IP: 192.168.1.101
Folder kojim se vezujemo za QNAP2: QNAP2_FOLDER

QNAP2
IP: 192.168.1.102
Folder kojim se vezujemo za QNAP1: QNAP1_FOLDER

Kad samo omogućili NFS pristup sa IP adrese QNAP1, ulogujemo se na QNAP1 putem ssh i okinemo komandu:

mount -t nfs 192.168.1.102:/QNAP1_FOLDER /QNAP2_FOLDER

Objašnjenje:

  • mount: komanda za montiranje fajlsistema tj diska – lokalnog ili daljinskog (mauntuj mi disk…)
  • -t nfs: koji je tip fajlsistema u pitanju (…koji je nfs…)
  • 192.168.1.102:/QNAP1_FOLDER: Lokacija udaljnjnog foldera (i folder se nalazi na IP adresi 192.168.1.102 i na fizičkoj lokaciji / i zove se QNAP1_FOLDER)
  • /QNAP2_FOLDER – lokalni mount folder ili tačka (i to mi mauntuj u moj folder QNAP2_FOLDER koji se nalazi na lokaciji /)

Mount je inače standardna Linux/Unix komanda tako da nema neke velike filozofije.