Evo kratkog uputstva kako resetovati zaboravljenu lozinku na MySQL-u. Ova radnja nije moguća ako nemate root prostup serveru/kompjuteru, jer je bitno da budete root za ovu akciju. U sledećem tekstu resetovaću lozinku na Ubuntu 14.04 serveru.