Kako resetovati ‘root’ lozinku za MySQL

Evo kratkog uputstva kako resetovati zaboravljenu lozinku na MySQL-u. Ova radnja nije moguća ako nemate root prostup serveru/kompjuteru, jer je bitno da budete root za ovu akciju. U sledećem tekstu resetovaću lozinku na Ubuntu 14.04 serveru.

# Zaustavljanje MySQL servera. Svi sajtovi nakačeni na ovaj server će biti nedostupni
# Za Ubuntu koristite sledeću komandu
sudo /etc/init.d/mysql stop

# Ako koristite CentOS koristite sledeću komandu
sudo /etc/init.d/mysqld stop

# Idite u MySQL safe mode
sudo mysqld_safe --skip-grant-tables &
mysql -uroot
use mysql;
update user set password=PASSWORD("tvojanovalozinka") where User='root';
flush privileges;
quit;

# (re)Start MySQL server
# Ubuntu
sudo /etc/init.d/mysql restart

# CentOS
sudo /etc/init.d/mysqld start

# Sad probaj da se uloguješ u MySQL kao root
mysql -u root -p