Libvirt je API, daemon i alat za upravljanje virtualizacionim platformama i virtualnim mrežnim karticama a koriste ga i razni grafički alati i komandni interfejsi (virsh) ali je za standalone virtualne mašine koje neće koristiti nikakvu dodatnu virtualizaciju nepotreban te ga ukinem odmah po instalaciji CentOS-a ili RedHata.
To radim na sledeći način:

virsh net-destroy default
virsh net-undefine default
systemctl stop libvirtd
systemctl disable libvirtd