Kako ukloniti virbr0 sa CentOS 7 ili RedHat 7 Linux-a

Libvirt je API, daemon i alat za upravljanje virtualizacionim platformama i virtualnim mrežnim karticama a koriste ga i razni grafički alati i komandni interfejsi (virsh) ali je za virtualne mašine koje neće koristiti nikakvu dodatnu virtualizaciju nepotreban te ga ukinem odmah po instalaciji CentOS-a ili Red Hat-a.
To radim na sledeći način:

virsh net-destroy default virsh net-undefine default systemctl stop libvirtd systemctl disable libvirtd