Kilobajt, megabajt, gigabajt…

„Koliko ti je terabajta hard? Koliko ti je gigabajta RAM?“

Ove jedinice, predstavljaju oznaku ukupnog kapaciteta hard diskova, memorije, DVD/CD/BluRay i ostalih medija za manipulaciju podacima. Osnovna jedinica za oznaku kapaciteta jeste bit i sve ostale jedinice su izvučene iz nje.

Trenutno je maksimalna jedinica koja je u upotrebi petabajt, što opet ne znači da se ostale jedinice neće upotrebljavati u skorije vreme paraleno sa povećanjem brzine interneta i kapaciteta diskova.

…i da, ovim člankom će vam napokon biti jasna ona štreberska fora „Ma da zaokružimo na 1024“

NazivOzn.IzgovorEkvivalentKapacitet otprilike

Bit b bit Može biti 0 ili 1 tj uključeno/isključeno tj da/ne (0=1bit, 1=1bit)
Byte B bajt 8 b Jedno slovo (a = 01100001 = 8 bitova = 1 bajt)
Kilobyte KB kilobajt 1024 B Jedan pasus teksta u notepadu sa 1024 karaktera
Megabyte MB megabajt 1024 KB Jedan selfi, slikan kevinim telefonom
Gigabyte GB gigabajt 1024 MB DiVX film „Titanik“
Terabyte TB terabajt 1024 GB Oko 250 DVD filmova
Petabyte PB petabajt 1024 TB 250.000 DVD filmova
Exabyte EB egzabajt 1024 PB 45 miliona Blu-Ray diskova
Zettabyte ZB zetabajt 1024 EB 45 milijardi Blu-Ray diskova
Yottabyte YB jotabajt 1024 ZB Količina svih podataka na planeti Zemlji puta 10, 260 bilijardi DVD filmova
Brontobyte BB brontobajt 1024 YB Količina neispunjenih obećanja političara sa Balkana data pred izbore i sačuvana u PDF formatu
Geopbyte GEB geobajt 1024 BB Sve laži političara sa Balkana sačuvane u txt formatu, pa kompresovane 7-zipom zbog uštede prostora
kompjuteras.com