Kilobajt, megabajt, gigabajt…

„Koliko ti je terabajta hard? Koliko ti je gigabajta RAM?“

Ove jedinice, predstavljaju oznaku ukupnog kapaciteta hard diskova, memorije, DVD/CD/BluRay i ostalih medija za manipulaciju podacima. Osnovna jedinica za oznaku kapaciteta jeste bit i sve ostale jedinice su izvučene iz nje.

Trenutno je maksimalna jedinica koja je u upotrebi petabajt, što opet ne znači da se ostale jedinice neće upotrebljavati u skorije vreme paraleno sa povećanjem brzine interneta i kapaciteta diskova.

…i da, ovim člankom će vam napokon biti jasna ona štreberska fora „Ma da zaokružimo na 1024“

NazivOzn.IzgovorEkvivalentKapacitet otprilike

BitbbitMože biti 0 ili 1 tj uključeno/isključeno tj da/ne (0=1bit, 1=1bit)
ByteBbajt8 bJedno slovo (a = 01100001 = 8 bitova = 1 bajt)
KilobyteKBkilobajt1024 BJedan pasus teksta u notepadu sa 1024 karaktera
MegabyteMBmegabajt1024 KBJedan selfi, slikan kevinim telefonom
GigabyteGBgigabajt1024 MBDiVX film „Titanik“
TerabyteTBterabajt1024 GBOko 250 DVD filmova
PetabytePBpetabajt1024 TB250.000 DVD filmova
ExabyteEBegzabajt1024 PB45 miliona Blu-Ray diskova
ZettabyteZBzetabajt1024 EB45 milijardi Blu-Ray diskova
YottabyteYBjotabajt1024 ZBKoličina svih podataka na planeti Zemlji puta 10, 260 bilijardi DVD filmova
BrontobyteBBbrontobajt1024 YBKoličina neispunjenih obećanja političara sa Balkana data pred izbore i sačuvana u PDF formatu
GeopbyteGEBgeobajt1024 BBSve laži političara sa Balkana sačuvane u txt formatu, pa kompresovane 7-zipom zbog uštede prostora
kompjuteras.com