Kreiranje PGP ključa u Linuksu

Korisnička razmena podataka na internetu, uvek je podložna mogućem praćenju i nadgledanju, bilo da je u pitanju slanje elektronske pošte ili komunikacija putem irc kanala, nekog čet klijenta i slično. Da bi se izbeglo nadgledanje komunikacije, razvijene su metode uz pomoć kojih se međusobna komunikacija na internetu može učiniti nerazumljivom nekome ko hoće da je presretne i pročita sa jedne strane, dok sa druge strane korisnici koji razmenjuju podatke, mogu bez problema da pročitaju tu komunikaciju.

Da bi se izvela zaštita podataka, potrebno je prethodno šifrovati te podatke. Šifrovanje podataka izvodi se uz pomoć PGP ključa, koji će napisanu poruku šifrovati, tj. učiniti je nerazumljivom. Tako nerazumljiva poruka se putem korisničke razmene podataka pošalje primaocu, koji je nakon prijema dešifruje i učini je čitljivom.

Možda će vas zanimati i tekst: Zašto morate enkriptovati vaše uređaje: slučaj izgubljenog USB-a

Ovaj način šifrovanja podataka je popularan kod slanja imejla, ali da bismo šifrovali određeni imejl, potrebno je prethodno kreirati ključ kojim bismo izveli šifrovanje.

Postupak kreiranja ključa

Postoji više načina da se kreira PGP ključ. U daljem tekstu ćemo opisati postupak kreiranja PGP ključa na Linuksu, uz pomoć terminala. Pokrenemo terminal na bilo kojoj Linuks distribuciji i kucamo sledeću komandu

$ gpg –gen-key

…nakon toga pritisnemo ENTER na tastaturi.

1

U sledećem koraku odaberemo (4) i pritisnemo ENTER

2

Za dužinu ključa unesemo vrednost 4096 i opet ENTER.

3

Trajanje ključa, može biti sa neograničenim rokom trajanja, opcija po difoltu. U primeru unosimo da ključ traje šest meseci 6m.

4

Pritisnemo y na tastaturi i unosimo podatke za ključ koji kreiramo. Real name, e-mail address, comment.

5

Opet ENTER, pa slovo o (o)kay, i unosimo Passphrase za ključ koji kreiramo. Sačekamo neko vreme dok se ključ ne generiše. Ovo može potrajati 10-15 minuta. Za vreme trajanja generisanja ključa, dobro je raditi bilo šta na računaru. Surfovati internetom, gledati neki YouTube klip i slično.

6

Prvi deo posla je gotov, sada generišemo potključ odnosno subkey. Unesemo u terminal komandu
$ gpg –edit-key ‘Your Name’ u ovom slučaju $ gpg –edit-key linux pa pritisnemo ENTER. Unesemo komandu $ addkey, zatim „passphrase“.

7

Selektujemo tip ključa, u primeru (6) RSA (encrypt only), dužinu trajanja ključa, šest meseci 6m,
Is this correct? (y/N) unesemo y, Really create? (y/N) unesemo y, pa ENTER .

8

Sačekamo neko vreme dok se subkey ne generiše. Kada je postupak kreiranja potključa završen, napustimo editor sa q (quit) i sačuvamo promene sa y (yes).

9

Proces kreiranja ključa je završen. Pokrenemo program pod nazivom Passwords and Keys (Seahorse) i sačuvamo ključ na određenoj lokaciji na računaru.

10

 

Svaki PGP ključ se sastoji od privatnog i javnog ključa. Privatni ključ ima samo vlasnik i on je strogo čuvana tajna. Javni ključ se deli. Najbolje je ključeve čuvati na sigurnom mestu. Preporučeni način je da se stave na fleš memoriju ili narežu na CD disk i da se ti mediji ostave negde sa strane.

Ukoliko želite i vi da podelite sa zajednicom svoja iskustva, zapažanja, razmišljanja, uputstva ili bilo šta vezano za IT - dobrodošli ste na Kompjuteraš blogu. Više na ovom linku