Termin Nested Virtuelization odnosi se na postavku u kojoj se virtuelna mašina pokreće unutar druge virtuelne mašine (za ovu priliku ne bavimo se virtuelizacijom aplikacija).

Koncept “ugnježđene” virtuelizacije postaje sve pristupačniji kako se razvija trend da se operativni sistemi standardno opremaju hypervisor rešenjem i imaju sposobnost hostovanja virtuelnih mašina (na primer Hyper-V i Windows 8). Ako se ovakav hipervisor-enablovani OS pokreće unutar virtuelne mašine, već imamo platformu za nested virtuelizaciju.

Specifičan primer Nested Virtuelizacije serverskih platformi je pokretanje hipervisor servera (hosta) unutar drugog hipervisor servera. Ovakav vid virtuelizacije predstavlja nešto kompleksnije rešenje, a uspeh u implementaciji zavisi od softverskih rešenja koja se koriste i karakteristika hardverske arhitekture.

nestvirtlz01

Shema Nested Virtualizacije sa IBM DeveloperWorks

Ako vam je potrebno okruženje za testiranje Hyper-V claster-a ili replikacije virtuelnih mašina na jednoj fizičkoj mašini, uputstvo za instalaciju Windows Server 2012 hipervisor-a unutar VMWare ESXi servera nalazi se na sajtu www.x86.rs  
Vladimir Stefanović iz ATC-a je detaljno opisao ovaj proces, uključujući konfigurisanje ESXi servera i pripremu i konfigurisanje virtuelnih mašina na njemu za instaliranje Windows Server 2012 i Hyper-V role.

Navedimo i podatak da je sa Hasswell procesorskom mikroarhitekturom Intel implementirao VMCS Shadowing tehnologiju namenjenu da ubrza funkcionisanje nested virtuelizacije, a kada je u pitanju softver preporučeno rešenje za hardversku platformu je Vmware vSphere ESXi ili Workstation (gore linkovani tekst).

Veoma koristan izvor informacija o Nested Virtuelizaciji: http://www.virtuallyghetto.com/nested-virtualization

itmogul-logoTekst je preuzet sa ugašenog bloga IT modul i originalni autor ovog teksta je Branislav Kolar. Kompjuteraš IT blog će objavljivati tekstove sa tog bloga kako riznica znanja sa te lokacije ne bi otišla u zaborav.