Nested Virtualization – virtuelizacija servera za virtuelizaciju

Termin Nested Virtualization odnosi se na postavku u kojoj se virtuelna mašina pokreće unutar druge virtuelne mašine (za ovu priliku ne bavimo se virtuelizacijom aplikacija). Koncept „ugnježđene“ virtuelizacije postaje sve pristupačniji kako se razvija trend da se operativni sistemi standardno opremaju hipervizor rešenjem i imaju sposobnost hostovanja virtuelnih mašina (na primer Hyper-V i Windows 8). Ako se ovakav hipervizor-enejblovani operativni sistem pokreće unutar virtuelne mašine, već imamo platformu za nested virtuelizaciju.

Specifičan primer Nested virtuelizacije serverskih platformi je pokretanje hipervizor servera (hosta) unutar drugog hipervizor servera. Ovakav vid virtuelizacije predstavlja nešto kompleksnije rešenje, a uspeh u implementaciji zavisi od softverskih rešenja koja se koriste i karakteristika hardverske arhitekture.

Shema Nested Virtualizacije sa IBM Developer Works

Ako vam je potrebno okruženje za testiranje Hyper-V klastera ili replikacije virtuelnih mašina na jednoj fizičkoj mašini, uputstvo za instalaciju Windows Server 2012 hipervizora unutar VMWare ESXi servera nalazi se na sajtu x86.rs Vladimir Stefanović iz ATC-a je detaljno opisao ovaj proces, uključujući konfigurisanje ESXi servera i pripremu i konfigurisanje virtuelnih mašina na njemu za instaliranje Windows Server 2012 i Hyper-V role.

Navedimo i podatak da je sa Hasswell procesorskom mikroarhitekturom Intel implementirao VMCS Shadowing tehnologiju namenjenu da ubrza funkcionisanje nested virtuelizacije, a kada je u pitanju softver preporučeno rešenje za hardversku platformu je Vmware vSphere ESXi ili Workstation (gore linkovani tekst).

Veoma koristan izvor informacija o Nested virtuelizaciji: virtuallyghetto.com/nested-virtualization

Tekst je preuzet sa ugašenog bloga IT modul i originalni autor ovog teksta je Branislav Kolar. Kompjuteraš IT blog objavljuje tekstove sa tog bloga kako riznica znanja sa te lokacije ne bi otišla u zaborav.